Những khoảnh khắc đáng nhớ của Tổng Hội 35 (2008)

pope-superior-general

Tổng hội lần thứ 35 đã diễn ra tại Roma từ ngày 7 tháng 1 đến 6 tháng 3 năm 2008 khi cha Bề trên Tổng quyền Peter-Hans Kolvenbach xin từ nhiệm và Tổng hội đã bầu cha Aldofo Nicolás trở thành Bề trên Tổng quyền thứ 30 kể từ khi Đức giáo hoàng Phaolô III thiết lập Dòng Tên do Thánh Inhaxiô Loyola sáng lập ngày 27 tháng 9 năm 1540.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về Tổng Hội này:

Kiểm tra tương tự

Cuộc họp báo đầu tiên của Cha tân Bề Trên Cả Dòng Tên

Vài ngày sau khi được bầu, Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã gặp gỡ …

Bề trên Tổng quyền mới của Dòng Tên: Tôi không thích được gọi là “giáo hoàng đen”

    Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *