Những khoảnh khắc đáng nhớ của Tổng Hội 35 (2008)

pope-superior-general

Tổng hội lần thứ 35 đã diễn ra tại Roma từ ngày 7 tháng 1 đến 6 tháng 3 năm 2008 khi cha Bề trên Tổng quyền Peter-Hans Kolvenbach xin từ nhiệm và Tổng hội đã bầu cha Aldofo Nicolás trở thành Bề trên Tổng quyền thứ 30 kể từ khi Đức giáo hoàng Phaolô III thiết lập Dòng Tên do Thánh Inhaxiô Loyola sáng lập ngày 27 tháng 9 năm 1540.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về Tổng Hội này:

Kiểm tra tương tự

Cập nhật diễn biến Tổng Hội 36

31.10.2016: Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã thông báo bổ nhiệm các thành viên của …

“Mật Viện” Dòng Tên: vị kế nhiệm thánh I-nhã lần thứ 31 được bầu chọn như thế nào?

  Những ngày này, cha Orlando Torres, tu sĩ Dòng Tên, đang rất bận rộn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *