Tag lưu trữ: sứ vụ

July, 2024

  • 5 July

    Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola (Phần 2)

    Trong phần thứ 2 của loạt bài “Nghệ thuật quản trị của thánh I Nhã Loyola”, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thánh I Nhã tìm kiếm Thiên Chúa giữa những vấn đề rất thực tế của cuộc sống như tài chính, vật chất, chấp nhận hay từ chối …

  • 1 July

    Đài thiên văn Vatican: Nơi đức tin gợi hứng cho khoa học

    Trong sự giãn nở của vũ trụ bao la, nơi những vấn đề về ý nghĩa và sự hiện hữu gặp gỡ nhau, ở đây tồn tại một điểm giao thoa độc đáo giữa đức tin và khoa học. Một điểm hội tụ được thể hiện rõ nét bởi các …