Tại sao vũ trụ không thể là một thực tế bất khả minh giải?

Một số nhà vô thần cho rằng vũ trụ là một thực tế bất khả minh giải và họ cho rằng vũ trụ chỉ tồn tại ở đó mà không có bất cứ lời giải thích nào dành cho nó.

Đó là quan điểm của Bertrand Russell trong cuộc tranh luận kinh điển của ông vào năm 1948 trên đài BBC với linh mục Frederic Copleston.

Làm thế nào chúng ta có thể trả lời cho những người vô thần cực đoan, những người luôn cố giữ quan điểm này hay từ chối nguyên tắc túc lý, vốn cho rằng tất cả mọi thứ đều có một nguyên nhân nhất định để có thể hiện hữu.

Nhưng một số triết gia chỉ ra rằng việc từ chối nguyên tắc túc lý cũng đồng thời là việc từ chối lập luận của lý trí, gồm bất cứ lập luận nào nhằm giải thích những thực tế bất khả minh giải. Hãy xét đến việc làm thế nào chúng ta chấp nhận kết luận rằng Socrates phải chết.

Chúng ta dựa vào các tiền đề: tất cả con người đều phải chết, và Socrates cũng là một con người.

Nói cách khác, chúng ta thấy kết luận này hợp lý bởi vì các tiền đề đều chân xác, và lập luận này có giá trị xét về mặt logic. Nhưng nếu tồn tại những thực tế bất khả minh giải và nếu nguyên tắc túc lý là sai lầm thì điều đó sẽ khiến kết luận của chúng ta về việc Socrates phải chết có thể không còn ý nghĩa gì kể cả tính chân xác của các tiền đề trên, cùng với cấu trúc logic của chúng.

Tương tự với những kết luận, ví dụ như vũ trụ có thể hiện hữu mà không cần một lý do nào cho sự hiện hữu của nó, chính nó phải là một thực tế bất khả minh giải và nó không có bất cứ liên hệ nào với chân lý hay logic. Nhưng nếu đó là một trường hợp như thế thì chúng ta sẽ không có lý do gì để chấp nhận nó chân xác.

Và việc chối bỏ nguyên tắc túc lý sẽ loại trừ mọi cơ sở mà một người có thể có, để rồi nghi ngờ nguyên tắc này như trong ví dụ của Russell về vũ trụ. Do vậy, quan điểm này tự loại trừ chính mình và do đó không hợp lý như chính lời giải thích về vũ trụ.

Chúng ta sẽ nói về điều này vào lúc khác. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những chủ đề này và những chuyên mục đức tin khác.

Hãy truy cập website catholic.com mục Catholic Answers. Tôi là Karlo Broussard. Cảm ơn vì đã theo dõi.

Chuyển ngữ: Nguyễn Danh
Hiệu đính: Minh Vương
Phụ đề: Thiên Kính, S.J.

Kiểm tra tương tự

Câu khởi đầu và kết thúc Thánh Kinh

Bạn có bao giờ tự hỏi câu đầu tiên và câu cuối cùng trong sách …

Kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” sẽ mang đến cho bạn niềm hân hoan Phục Sinh trong tích tắc

Bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6, tương truyền kể lại rằng lời kinh “Lạy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *