Thư phân ưu, hiệp thông cầu nguyện cho cố linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J.

candle_of_prayer-798486

cha Que

————-

Thư phân ưu của Dòng Phaolô thành Chartres Tỉnh Dòng Sài Gòn

Trọng kính Cha Bề Trên và Quý cha .

Tỉnh dòng chúng con xin thành thật chia buồn và hiệp thông với Quý Dòng trong việc cầu nguyện cho linh hồn của cha Giuse mau được về hưởng tôn nhan Chúa.

Thay mặt Tỉnh Dòng SPC

NT Marie Ngo Thị Mai Anh

————-

Thư phân ưu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Kính Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam,
Quý Cha, Quý Thầy trong Tỉnh Dòng quý mến,

Chị Em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng con vừa được tin Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ, người anh em yêu quý của Tỉnh Dòng đã được Chúa gọi về.  Xin hiệp thông cùng sự đau buồn sâu sắc của Cha Bề Trên và Tỉnh Dòng.

Chúng con sẽ cầu nguyện cho Cha Giuse.  Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm đưa linh hồn Cha Giuse về chung hưởng hạnh phúc bên Chúa cùng các Thánh trên quê Trời.

Thay mặt Chị Em trong Hội Dòng,

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

Tổng Phụ Trách

—————–

Thư phân ưu của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam

Kính thưa Cha Bề trên Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam,

Quý anh em tu sĩ trong Tỉnh Dòng rất thương mến,

Được tin Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ , người anh em thân yêu của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa qua đời, Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam xin chân thành chia buồn với Cha Bề trên Giám Tỉnh, anh em tu sĩ trong Tỉnh Dòng và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ sớm ban nguồn Sự Sống Vĩnh Cửu và Niềm Vui Nước Trời cho Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ, người tôi tớ trung thành đã hiến dâng trọn cuộc đời trải qua bao gian khổ để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam xin được hiệp thông sâu xa với Cha Bề trên Giám Tỉnh và tất cả anh em tu sĩ trong Tỉnh Dòng để nguyện cầu cho Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ, trong Lời kinh nguyện và trong Thánh Lễ.

Cùng hiệp thông trong Chúa Giêsu,

Tm. Ban Điều Hành LHBTTCVN,

JM. Trần Hòa Hưng SDB

—————

Thư phân ưu của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng

Trọng kính Cha Giám Tỉnh Dòng Tên VN và quí Dòng

Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế xin hiệp thông với Cha Giám Tỉnh và toàn Dòng để cầu nguyện cho Cha Giuse được Chúa đoái thương sớm đưa về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Hiệp thông cầu nguyện.

Thành kính phân ưu

TM Chị em Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng

Nt. M. Martha Lê Thị Lệ

Tân Tổng Phụ trách

————–

Thư phân ưu của Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

dong Dong Cong

 

—————

Thư phân ưu của Tu Hội Thừa Sai Bác Ái

Trọng kính Cha  Bề trên Giám tỉnh ,quý cha,quý tu sĩ Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
Được tin Cha GIUSE  thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa được Chúa gọi về nhà Cha.
Trong tinh thần hiệp thông  cầu nguyện và chia sẻ. Tu hội Thừa sai Bác Ái chúng con xin thành kính phân ưu đến Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ,và gia đình cha GIUSE .Nguyện xin Chúa ân thưởng cha Giuse và đón rước cha vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời .
TM .Tu Hội TSBA
Teresa Nguyễn thị Lịch
Tổng phụ trách.

—————–

Thư phân ưu của Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

Trọng kính Cha  Bề trên Giám tỉnh ,quý cha,quý tu sĩ Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Hội dòng MTG Tân Việt  chúng con được tin Cha GIUSE LÊ THANH QUẾ  thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam vừa được Chúa gọi về nhà Cha.
Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ. Hội dòng chúng con xin thành kính phân ưu đến Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ,và gia đình cha GIUSE . Nguyện xin Chúa ân thưởng cha Giuse và đón rước cha vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.

Vp. HỘi dòng MTG Tân Việt

—————

Thư phân ưu của Dòng Thừa Sai Đức Tin

KÍNH THƯA CHA GIÁM TỈNH,

ANH EM THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM CHÂN THÀNH KÍNH GỞI ĐẾN CHA GIÁM TỈNH VÀ ANH EM DÒNG TÊN TÂM TÌNH HIỆP THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE LÊ THANH QUẾ SJ.
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA ÂN THƯỞNG VINH PHÚC THIÊN ĐÀNG CHO CHA CỐ GIUSE.

KÍNH MẾN,
TM. TỈNH DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM
GIUSE PHAN TRONG QUANG MF

—————

Thư phân ưu  của Dòng Anh Em Hèn Mọn

Kính Cha Giám Tỉnh Giuse PHẠM THANH LIÊM, SJ,
Dòng Tên Việt Nam

Chúng con được biết Cha Giuse LÊ THANH QUẾ, SJ, vừa an nghỉ trong Chúa. Xin hiệp thông với Cha và anh em thuộc Tỉnh Dòng, dâng Cha Giuse cho quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi, và cầu xin Người sớm đưa Cha Giuse về hưởng hạnh phúc muôn đời.
Thành kính,
TM Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Lm FX Vũ Phan Long, OFM

—————-

Thư phân ưu của Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu

Trọng kính cha Giám Tỉnh và quý cha, quý thầy Dòng Tên Việt Nam,

Chị em Tiểu muội Chúa Giêsu chúng con xin được hiệp thông cầu nguyện cùng với Cha Giám Tỉnh và quý cha,quý thầy trước sự ra đi của cha GIUSE. Vâng, xin Chúa đưa người đầy tớ tài giỏi và trung thành vào hưởng niềm vui của Cha Ngài…

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU và HIỆP DÂNG LỜI TẠ ƠN

Đại diện chị em
Emmanuelle Nguyễn Phúc Linh, TMCG

—————

Thư phân ưu của Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Phù Hộ

Cha Toma Vũ Quang Trung kính mến,

Xin Cha chuyển lời phân ưu của chị em Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tới Cha Giám Tỉnh và các anh em Dòng Tên vì sự mất mát người anh em thân yêu của Hội Dòng, là Cha Giuse Lê Thanh Quế.

Chúng con cầu nguyện để Cha Giuse chóng về hưởng hạnh phúc trường cửu với Thiên Chúa, Đấng mà Cha đã phục vụ suốt đời.

Chị em Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

—————–

Thư phân ưu của Tu Hội Dâng Truyền

Trọng kính Cha  Bề trên Giám tỉnh ,quý cha,quý tu sĩ Dòng Tên -Tỉnh Dòng Việt Nam.
Được tin Cha GIUSE  – Dòng Tên Việt Nam , vừa được Chúa gọi về nhà Cha.
Trong tinh thần hiệp thông  cầu nguyện .Tu hội Dâng Truyền -OMMI ; chúng con xin thành kính phân ưu đến Tỉnh Dòng Tên Việt Nam ,và gia đình cha GIUSE . Nguyện xin Chúa sớm ân thưởng và đón  cha Giuse vào hưởng sự sống nơi quê hương vĩnh hằng .
TM Tu Hội Dâng Truyền-OMMI
Maria Têrêsa Đoàn Thị Ngọc Diệp
 PT. TH

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *