Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 28/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, vào bình minh sớm mai, con dâng lời cảm tạ vì mọi kỳ công của Ngài. “Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.” (Mt 8,26). Khi các môn đệ sợ hãi và không biết phải làm gì, các ông cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ. Hôm nay, trước gương mặt sợ hãi và bất an của mình, con khẩn cầu sự hiện diện của Chúa Giê-su, Người sẽ không bao giờ bỏ con một mình. Con xin dâng những việc làm và lời cầu nguyện trong ngày cho những gia đình Công Giáo trên toàn thế giới, để bằng những cử chỉ cụ thể của mình, họ biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống hằng ngày. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Give thanks for God’s creation. “Then he got up and commanded the winds and the sea, and there followed a great calm” (Mt 8:26). The disciples were terrified, and not knowing what to do, they asked Jesus for help. Today, in the face of my fears and insecurities, I will invoke the presence of Jesus, who never leaves me alone. I offer the works and prayers of my day for Christian families around the world, so that with concrete gestures they may live with unconditional love and holiness in their daily lives. Our Father

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Chúng ta cần là những phụ huynh “gần gũi với con cái trong tiến trình chúng tăng trưởng: khi chúng chơi đùa và học hành, khi chúng vô tư và lo lắng, khi chúng nói năng và im lặng, khi chúng dạn dĩ và sợ hãi, khi chúng lầm đường lạc lối và tìm lại được hướng đi; luôn có sự hiện diện của cha mẹ”(ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Niềm vui của Tình Yêu, §177). Những điều ĐTC Phanxicô viết trong phần này được áp dụng cho mọi mối quan hệ của con. Liệu con có thật sự hiện diện trong cuộc sống của ông bà, cha mẹ, bạn bè hay họ hàng hay chưa?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

We need to be a parent who “is close to the children in their growth: when they play and when they apply themselves, when they are relaxed and when they feel distressed, when they express themselves and when they remain silent, when they dare and when they are afraid, when they take a wrong step and when they find their way again; a present father, always.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §177) What Pope Francis says in this passage about parents applies to all my relationships. Am I truly present in the lives of my grandparents, my parents, my friends and even my acquaintances?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con hồi tâm nhìn lại ngày sống. Con cảm tạ vì những điều đã trải qua trong ngày hôm nay. Trong tất cả những người con gặp gỡ, ai là người đang cần con nhất? Liệu con có đáp lại nhu cầu của họ hay chưa? Con nhìn lại tình yêu con đặt khi phục vụ những người nhỏ bé và thiếu thốn nhất. Liệu con có phó thác và phục vụ với lòng yêu thương hay con làm việc một cách “máy móc”? Nơi nào giúp con trưởng thành hơn? Con viết ra một điều quyết tâm. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I recollect the day and regain my inner calm. I am grateful for what I experienced today. Of all the people I’ve met, who needed me the most? Did you know how to respond to that need? I see again the love I put at the service of the smallest and most needy. Did I surrender and serve with love, or did I work “mechanically”? Where can I grow more going forward? I take note of a resolution. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *