Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02.05.2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón chào ngày mới hôm nay và mở lòng mình lắng nghe Lời Chúa, “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27). Động lực thúc đẩy những quyết định trong con là gì? Điều gì đang khuấy động trong thâm tâm con? Lạy Chúa, xin cho con ơn biết thấu suốt mọi sự , để con được sáng suốt khi đưa ra quyết định trong cuộc sống, là việc đòi hỏi bản thân con cần kiên trì thực hành. Xin cho con biết lắng nghe con tim mình để nhận biết được những khát khao, động cơ, và tâm tình nào đang điều khiển những hành động của con. Con xin dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day and be open to listening to the voice of the Lord that tells you, “work not for food that perishes, but for food that lasts and gives eternal life” (Jn 6:27). What are the motivations for your decisions? What moves you in the depths of your heart? Discerning your own life makes you lucid, capable of deciding what gives you life, and it is a practice that endures. Listen to your heart to realize your desires, motives, and feelings that move your attitudes. Offer your day for the prayer intention of this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con tạm dừng ngày sống để đối thoại với trái tim mình. “Cũng như mỗi người chúng ta, Chúa Giê-su cũng đã từng là một người trẻ. Ngài cống hiến và phục vụ tha nhân ở độ tuổi của một người trẻ. Trong độ xuân thì, sứ vụ rao giảng của Ngài bắt đầu và là ‘một ánh sáng huy hoàng’ (Mt 4,16), đặc biệt là khi Ngài tự nguyện cho đi cả mạng sống mình” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống yêu thương cho đến giây phút cuối cùng, vì tình yêu thương của Chúa Cha và vì mỗi người chúng con. Hôm nay con đã cho đi bao nhiêu tình yêu? Xin cho con trở về ngày sống và lan tỏa nhiều tình yêu thương đến cho mọi người.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break in your day to look at your heart. “It is important to realize that Jesus was a young man. He gave his life at a stage that today is defined as that of a young adult. In the fullness of his youth, his public mission began and thus ‘a great light shone’ (Mt 4:16), especially when he gave his life to the end” (Pope Francis). Jesus, for love of the Father and the brothers, lived fully giving his life until the end. How much love have you shown today? Return to your day by showing more love to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm đến sự thinh lặng của con tim mình và dành thời gian cuối ngày để nhìn lại bản thân, chỉ mình con, với Chúa. Con trân trọng tất cả mọi sự trong ngày hôm nay mà chẳng xét đoán chi. Con cảm tạ Chúa vì một ngày sống Ngài đã ban cho con. Giây phút nào trong ngày con thấy sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ nhất trong con? Điều gì đang vang vọng trong con: là bất kỳ một ngôn từ nào hay chính tiếng vang không tên trong con. Con có nhận ra bất kì tên gọi nào không? Xin Chúa cho con biết vâng phục Chúa trong mọi sự và chăm chú lắng nghe để nhận ra tiếng Chúa mỗi ngày. Kính Mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Return to the stillness of your heart and take advantage of the end of the day to find yourself alone with the Lord. Appreciate everything you have lived today without casting judgement. Welcome and bless the Lord as you give thanks for one more day you have lived. In what moments have you felt the presence of the Lord more strongly? Recognize what resonates: any word or inner echo that the day has left. Do you recognize any particular calling? Ask the Lord to grant you obedience and an attentive ear to recognize him every day. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *