Video clip – “Nhớ về cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J.”

4

Đoạn phim giới thiệu những hình ảnh lúc sinh thời của cha Giuse Lê Thanh Quế, SJ, được thực hiện trong dịp anh em Dòng Tên Việt Nam cử hành giờ canh thức bên linh cữu cha Giuse Lê Thanh Quế, SJ vào lúc 21 giờ ngày 29 tháng 07 năm 2013. Đoạn phim diễn tả tâm tình của những bậc cha – anh cùng thời với cha Quế khi nhớ về người anh em đã cùng chia sẻ những cay đắng, ngọt bùi của cuộc đời. Đoạn phim cũng diễn tả tâm tình biết ơn của những thế hệ sau này của Dòng khi nhớ về những bách hại và đau khổ mà cha Giuse đã đón nhận vì tình yêu đối với Dòng.

Thực hiện: Chỉnh Trần, SJ

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *