Video Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Hiển Linh

Phần 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S69fBGeOb_A&feature=youtu.be[/youtube]

Phần 2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WMqb5wdbXaA&feature=relmfu[/youtube]

Phần 3

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SlxM-Lat1YE&feature=relmfu[/youtube]

Phần 4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9IAscC6jdDQ&feature=relmfu[/youtube]

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

10.04.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *