Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 22.3.2019, Click To Pray

Tông đồ Cầu nguyện, 22.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ nhân, lịch sử chứa đựng đầy rẫy những bất công, bạo lực, khủng bố và bắt bớ; ngay cả chính Con Một của Cha cũng đã nếm trải những điều ấy. Chỉ có tình yêu của Cha mới có thể ban cho chúng con sức mạnh để chịu đựng và hi sinh bản thân mình cho tha nhân. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cùng hiệp thông theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, history is full of injustices, violence, and persecutions; even your Son was not spared! Only your love can give us the strength to endure and to offer ourselves for others. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Bây giờ là lúc thuận tiện để ta giao hòa với Thiên Chúa, bởi ngụp lặn mãi trong con đường của sự dữ, làm cho ta chuốc lấy những nỗi buồn vô hạn.” (ĐGH Phanxicô) Xin dẫn dắt con, lạy Chúa, biết bước đi trên con đường của sự sống.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Now is the time to be reconciled with God. Staying on the path of evil is only a source of sadness.” (Pope Francis) Lead me, Lord, along the path of life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, tâm hồn con luôn thao thức cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Khi đêm dần buông, con đặt mình trước mặt Chúa, mọi nỗi lo lắng của con xin trút cả cho Ngài với lòng xác tín rằng: Ngài sẽ có cách mang lại sự bình an cho tâm hồn con. Lạy Chúa, xin giúp con có thể yêu thương những người xung quanh con và đón nhận họ mà không nghi ngại, e dè. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

My heart is restless until it rests in you, Lord. As the evening comes to an end, I lay myself before you, all my worries with the certainty that you will know how to restore peace within my heart. Lord, help me to be able to love my neighbor and to receive them without reservation. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 28-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 23-27)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, các …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.