Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Ý Cầu Nguyện Tháng 7-2019 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Ý Cầu Nguyện Tháng 7-2019 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JULY 2019

Tinh thần liêm chính của công lý

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt.

The Integrity of Justice

Let us pray that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word.[1]

[1] The Holy Father’s monthly intention for July 2019, entrusted to the Pope’s Worldwide Prayer Network.

Tông Đồ Cầu Nguyện

Lời Cầu Nguyện của Tháng, 7- 2019

Guest Author, 29-6- 2019

Lạy Chúa, Ngài là nguồn chính trực và bình an, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết cách hành xử trong cuộc sống.

Lạy Chúa giàu lòng xót thương và đầy quyền năng, chúng con nhìn nhận rằng, Ngài là nguồn của mọi quyền lực trên thế giới này, chúng con nài xin Ngài ban ân sủng cho những người thực thi công lý. Một cách nào đó, họ cần đến ơn khôn ngoan của Ngài để đưa ra những quyết định đúng đắn giữa những lúc khó khăn gian truân, và xin giúp họ biết bảo vệ những người không có tiếng nói trong xã hội, như các thai nhi bị giết, người di cư, người già yếu và những người bị bỏ rơi.

Lạy Chúa là chủ của sự sống, của tình yêu, Ngài đã chọn chúng con và giao cho chúng con trách nhiệm quản lý thế giới. Chúng con nài xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con làm tốt chức vụ này, biết cách sống đẹp lòng Chúa và biết tôn trọng tất cả anh chị em chúng con, kể cả những người được sinh ra và những trẻ không được sinh ra. Hằng ngày, xin Chúa ban ơn khôn ngoan, để chúng con biết sống chính trực trong mọi quyết định và biết thận trọng trong các chọn lựa của mình. Và cuối cùng, xin ban cho chúng con tấm lòng chỉ muốn làm mọi việc với tinh thần xót thương, dù trong mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như bất lợi. Amen.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

http://popesprayerusa.net/2019/06/29/prayer-month-july-2019/?fbclid=IwAR3-b2JQ6yTGTFYfB1KOXY73x61QHQRXiWZoZXGO9AT7U1bCXxcb7JKVvJA

Prayer of the Month – July 2019

Guest Author–June 29, 2019

Lord God, author of justice and peace, give us your wisdom to know how to proceed in practical affairs!

Lord God of mercy and power, we recognize you as the source of all authority on this earth, and we beg that you give your grace to those who hold public office. In a special way, they need your wisdom to decide aright in difficult matters, and to defend those who cannot speak for themselves – the unborn, the immigrant, the senile, the despairing.

Lord, God of life and of love, you have chosen to make us stewards of this world. We beg you to help us use this office in a way that is pleasing to you and respectful of all our sisters and brothers, born and yet unborn. Give us the wisdom daily to be just in our own decisions and prudent in our own choices. Give us the heart to be willing to do the spiritual works of mercy, when convenient and when inconvenient. Make us men and women of integrity, and inspire those who have been entrusted with authority, al-ways to respect the natural moral law and to look for the common good. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.