Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Ý Cầu Nguyện Tháng 8-2019 Của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Ý Cầu Nguyện Tháng 8-2019 Của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR AUGUST 2019

Phúc âm Hóa: Các gia đình là trường học giúp phát triển con người
Xin cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.”

 

Evangelization: Families, Schools of Human Development
That families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human development.”  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.