buoc vao doi sau

Kiểm tra tương tự

Những con đường rời xa Chúa – sự ganh ghét

Cảm nghiệm trong giờ gợi ý cầu nguyện: Câu chuyện Ca-in và A-ben (St 4, …

Đời tu

Để cứu độ con người, Thiên Chúa đã phải hạ giới làm người, sống như …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.