Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện

Tháng Năm, 2022

 • 19 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/05/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới với lòng hoan hỉ và một trái tim sẵn sàng trao nhận yêu thương đến anh chị em mình. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” …

 • 18 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức giấc đón chào ngày sống mới, mở rộng tâm hồn để nhận lãnh tình yêu của Chúa trong những điều nhỏ bé nhất. “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến …

 • 18 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN🌷 ⏰Thứ 5, ngày 19-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-11)🌷 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các …

 • 17 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/05/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con vui vẻ đón nhận một ngày mới và tự chuẩn bị tinh thần để sống với một trái tim quảng đại và rộng mở, một trái tim cộng tác với sứ mạng tình thương của Chúa Kitô đối với thế giới. …

 • 16 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/05/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới hôm nay bằng cả trái tim và biết ơn về những điều tốt đẹp mà con lãnh nhận được trong buổi sớm bình minh này. Hôm nay Chúa để lại cho con sự bình an trong lòng: …

 • 15 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷BA NGÔI MỘT THỂ🌷 ⏰Thứ 2, 16-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 21-26)🌷 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, …

 • 15 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

          ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng ngày sống hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giê-su để được cùng cộng tác với Ngài như một môn đệ trong sứ mạng của lòng thương xót. Con bắt đầu …

 • 14 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày hôm nay, con xin dâng cuộc sống của con cho tình yêu Thiên Chúa và cho các anh chị em. Yêu thương chân thành, phục vụ, và giúp đỡ những người khác là dấu hiệu …

 • 13 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 14-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-17)🌷 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại …

 • 13 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với tâm tình biết ơn vô bờ vì Cha đã ban cho con thêm một ngày mới. Hôm nay, Ngài nói với con: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh …

 • 12 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

 • 12 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày mới lại đến với con: xin cảm tạ Cha và con nguyện dâng hiến cuộc đời mình trong tay Cha: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, …

 • 11 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA🌷 ⏰Thứ 5, ngày 12/05/2022⏰ 🌷(Ga 13,16-20)🌷 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, …

 • 11 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang bắt đầu, con chào đón mọi việc xảy đến hôm nay, và con xin dâng cuộc sống của con cho những người trẻ, để họ nhận biết Chúa và làm …

 • 10 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/05/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu đón chào ngày mới, mở lòng với Thiên Chúa là Cha và để cho Ngài rọi sáng con trong ngày hôm nay. “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong …

 • 9 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/05/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới với sự biết ơn và mở rộng tấm lòng để nghe lời Chúa nói với con hôm nay rằng: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25) Những việc …

 • 8 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/05/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Với con tim rộng mở, con đón chào bình minh ngày mới và thân thưa rằng: Lạy Cha, con sẵn sàng đón nhận sứ mạng tình yêu Cha trao cho con! Con để những lời này vang lên trong lòng: “Tôi là …

 • 7 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08/05/2022

            CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, con mở rộng trái tim đón chào ngày mới và sẵn sàng lắng nghe lời Chúa nói: “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). …

 • 6 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/05/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới của mình với tâm tình biết ơn và nguyện dâng đời sống mình lên Cha, để con luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Cha bất cứ khi nào Ngài cần con. Con tự nhẩm …

 • 5 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/05/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Con dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những người trẻ, ước mong họ có thể gặp được nguồn ân sủng đích thực nơi Đức Ki-tô trong cuộc sống. “Vì thịt tôi …

 • 4 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05.05.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con thức giấc chào đón một ngày mới đã đến và chuẩn bị tâm hồn đón nhận ngày sống hôm nay mà Cha đã ban tặng cho con. “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.” (Ga …

 • 3 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04.05.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới với lòng phấn khởi hân hoan. Thiên Chúa lại muốn trở nên lương thực dưỡng nuôi đời sống con. “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, …

 • 3 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03.05.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khi bình minh của ngày mới vừa ló rạng, con xin dâng lời tạ ơn Cha và nguyện dâng ngày sống hôm nay lên Cha. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến …

 • 1 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02.05.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào ngày mới hôm nay và mở lòng mình lắng nghe Lời Chúa, “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường …

Tháng Tư, 2022

 • 30 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01.05.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con mở đầu tháng này với ý cầu nguyện mới. Con cầu nguyện cho các bạn trẻ hôm nay, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, biết khám phá và học hỏi nơi mẫu gương Đức Ma-ri-a …

 • 29 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30.04.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ vì những khoảnh khắc Chúa Giê-su bước đi cùng con, cho dù đôi lúc con chưa nhận ra Ngài. “Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6, 20). Chúa Cha không rời xa chúng con, Ngài luôn hiện diện trong những …

 • 28 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29.04.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, con hiệp thông cùng Giáo Hội ăn mừng và tạ ơn về tấm gương sáng chói là Thánh Catarina thành Siena, đấng bảo trợ của châu Âu. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng …

 • 27 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28.04.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì đã nói cho con nghe Lời Chúa. “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3, 34). Ngày hôm nay, con sẽ chú tâm đặc biệt vào ngôn từ của …

 • 26 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27.04.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con muốn bắt đầu ngày mới trong lời tạ ơn vì kinh nghiệm được tha thứ bởi Thiên Chúa là Cha. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải …

 • 25 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26.04.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày sống hôm nay, con xin cất cao lời tạ ơn Cha vì sự bình yên mà Ngài ban tặng. “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7). Con xin Chúa Giê-su đừng để …

 • 24 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25.04.2022

          CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, mừng lễ thánh Mác-cô, con tạ ơn Cha vì tất cả những người là một phần trong câu chuyện đức tin của con. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài …

 • 23 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24.04.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót hôm nay, con cảm tạ hồng ân Chúa ban cho con. “Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em!'” (Ga 20, 19-20). Lạy Cha nhân lành, xin cho …

 • 22 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23.04.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón chào ngày mới hôm nay, con để cho bản thân mình cảm nhận niềm vui Phục sinh. Mỗi buổi sáng là một sự Phục Sinh, ngày con bước ra khỏi chính mình để loan báo tình yêu mạnh hơn sự chết. …

 • 21 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22.04.2022

            CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, con hân hoan vì Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và vẫn đang sống! “Chúa đó!”(Ga 21,7) Như Gioan chỉ cho Phêrô thấy Chúa Giêsu khi cả hai đang đánh cá thế nào, …

 • 21 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/04/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong niềm hân hoan của Chúa Phục Sinh, con dâng lời tạ ơn Chúa Giêsu vì cách Người đến và mang lại bình an cho các môn đệ. “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?” (Lc 24,38) Hôm nay, xin …

 • 19 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/04/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin cảm tạ Ngài vì những âm thanh rộn rã đầu ngày. “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.” (Lc 24,15). Con lên đường trong lòng hân …

 • 18 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/04/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa đã sống lại! Con bắt đầu ngày mới trong tuần Bát nhật Phục sinh với niềm vui chắc chắn này. “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc” (Ga 20,11). Ma-ri-a Mác-đa-la, tan nát vì cái chết của Chúa, …

 • 17 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/04/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa về ngày mới này trong niềm hân hoan của Đấng Phục Sinh. “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10). ĐTC Gioan Phaolô …

 • 17 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/04/2022

          CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong năm. Con tạ ơn Cha về cơ hội được làm nhân chứng cho Sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn …

 • 15 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16.04.2022

          CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong sự thinh lặng của Thứ bảy Tuần Thánh này, con dâng lời tạ ơn Chúa vì sự hy sinh lớn lao của Ngài dành cho Tình Yêu. Hôm nay các Nhà Tạm đều trống, và các nhà thờ không được …

 • 14 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÌNH YÊU HIẾN TẾ🌷 ⏰Thứ Sáu, 15-04-2022⏰ 🌷(Ga 18, 1-19.42)🌷 Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. 🌷SUY NIỆM🌷 “Thế là đã hoàn tất!”  Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công trình cứu độ của …

 • 14 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày thứ Sáu Tuần Thánh này bằng cách dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương bao la của Ngài, vì khoảng không mà Ngài mở ra để con được bước vào mà thông …

 • 13 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14.04.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ánh bình minh của ngày thứ Năm Tuần Thánh, con tỏ lòng biết ơn những người đã trở nên mẫu gương sống cho con. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho …

 • 12 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13.04.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong lời cảm tạ vì ơn khao khát hoán cải mà Cha ban cho con. “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Mt 26,21) Ôi Cha là Đấng lòng lành …

 • 11 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ Ba, 12-04-2022⏰ 🌷(Ga 13, 21-33.36-38)🌷 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về …

 • 11 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của thứ ba Tuần Thánh và dâng lời tạ ơn Cha là Chúa của muôn loài muôn vật. “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; …

 • 10 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11-04-2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khi bắt đầu ngày hôm nay, con kinh ngạc trước tình yêu tràn ngập đời mình như lọ dầu thơm năm xưa. “Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, …

 • 9 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa Giêsu mến yêu, trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, con dâng lời tạ ơn Người vì đã can đảm tiến vào Giêrusalem, dẫu Người biết rõ những bắt bớ đang đợi chờ phía …

 • 8 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-04-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì đời sống kiên trung trong đức tin của những Ki-tô hữu đang bị bách hại. “Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.” (Ga 11,53) Tuần Thánh khởi …

 • 8 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT🌷 ⏰Thứ 7, 09-04-2022⏰ 🌷(Ga 11, 45-56)🌷 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho …

 • 7 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 08-04-2022⏰ 🌷(Ga 10, 31-42)🌷 Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do …

 • 7 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con biết ơn về những cơ hội mà Cha ban cho con sáng nay. “Người bảo họ: ‘Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì …

 • 6 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/04/2022

          CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống bằng việc dâng lời tạ ơn Cha. “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8,51) Hôm nay, con nguyện ghi nhớ những lời này …

 • 5 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 06-04-2022⏰ 🌷(Ga 8, 31-42)🌷 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng …

 • 5 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới bằng việc cảm tạ Cha vì đã thương ban những người giúp con trở nên tốt hơn mỗi ngày. “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô …

 • 4 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/04/2022

              CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới này đang bắt đầu với nhịp sống và những thách thức của riêng nó mà nhờ đó, con cảm nhận được sự đồng hành của Chúa Giê-su. “Đấng đã sai …

 • 3 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/04/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, ngày hôm nay con xin tạ ơn Cha vì cha mẹ và những ai đang chăm sóc con. “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc” (Ga 8,29). Con cũng nhận ra rằng Chúa Cha …

 • 2 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/04/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Vào Chúa Nhật Mùa Chay, con xin cảm tạ Cha vì lòng nhân hậu của Ngài đã dẫn đưa con ra khỏi thói xấu kết án người khác mà một lòng nâng đỡ, cứu giúp tha nhân. “Tôi cũng vậy, tôi không …

 • 1 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02.04.2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Với tâm tình tri ân tha thiết, con bắt đầu ngày mới trong niềm vui hân hoan vì có Chúa bên. “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,46). Sức mạnh trong lời nói của Chúa Giê-su đến …

Tháng Ba, 2022

 • 31 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01/04/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin vang lời cảm tạ vì ngày thứ Sáu đầu tháng hôm nay, ngày được dành riêng cho Thánh Tâm Chúa. “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?” (Ga 7,28). Trong suốt ngày sống …

 • 30 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, ngày 31-03-2022⏰ 🌷(Ga 5, 31-47)🌷 “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử …

 • 30 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻         Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn vì tình yêu Cha dành cho con, và vì Cha đã thương gọi con lao tác trong cánh đồng của Cha. “Ông Gio-an …

 • 29 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, ngày 30-03-2022⏰ 🌷(Ga 5, 17-30)🌷 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói …

 • 29 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin tạ ơn vì những thanh âm và ánh sáng của ngày mới này. “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống …

 • 28 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/03/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì một ngày nữa Ngài ban cho con ân sủng để lớn lên trong tình yêu thương với Ngài. “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5,8). Con để cho những lời của Chúa Giêsu trở …

 • 27 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28.03.2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lời của tiên tri Isaia: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa” (Is 65,17). Những lời hy vọng nói với chúng …

 • 26 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-03-2022

      TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 27/03/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay, bài Tin Mừng thách thức chúng con: “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã …

 • 25 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, ngày 26-03-2022⏰ 🌷(Lc 18, 9-14)🌷 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người …

 • 25 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, lại một lần nữa, Ngài cho phép con được thức giấc trong buổi sáng hôm nay, giữ lấy hơi thở của sự sống trong con. Con xin cảm ơn Ngài, Thiên Chúa của con! Ngày …

 • 24 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay là lễ Truyền Tin. Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng người sẽ được làm mẹ: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” …

 • 24 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI🌷 ⏰Thứ 6, 25-03-2022⏰ 🌷(Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người …

 • 23 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24.03.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng việc đón nhận và trân trọng món quà sự sống. “Chúa Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm” (Lc 11,14). Tên quỷ đã đánh cắp giọng nói của người mà Chúa chữa lành. …

 • 22 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23.03.2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bắt đầu một ngày mới, con tạ ơn Cha vì sự tốt lành của Ngài và suy xét về những lời của Chúa Kitô trong Tin Mừng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. …

 • 21 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀ⏰ 🌷NGHIỆM ĐƯỢC ƠN THA THỨ ĐỂ THỨ THA🌷 ⏰Thứ 3, 22-03-2022⏰ 🌷(Mt 18, 21-35)🌷 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy …

 • 21 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-03-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày mới lại đến, con cất cao lời tạ ơn Cha vì những người đã tha thứ cho con. “Lạy Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” (Mt 18,26). Bao nhiêu …

 • 20 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21.03.2022

          CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách cảm tạ Cha về ơn tha thứ của Ngài. “Không một ngôn sứ nào được chào đón trên quê hương mình” (Lc 4,24). Đôi khi nỗi sợ rằng đức tin của con sẽ …

 • 19 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20.03.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay với tấm lòng biết ơn về hành trình mùa Chay. “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy” (Lc 13,6). Nhiều lần …

 • 18 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷NGƯỜI CỦA ĐỨC TIN🌷 ⏰Thứ 7, 19-03-2022⏰ 🌷(Mt 1, 16.18-21.24a)🌷 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.  Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng …

 • 18 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Nhân ngày lễ kính Thánh Giuse, con muốn tỏ lòng biết ơn tới người cha đã sinh ra con, và tất cả các bậc cha mẹ, những người cộng tác trong sứ mệnh thiêng liêng của công cuộc …

 • 17 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG🌷 ⏰Thứ 6, 18-03-2022⏰ 🌷(Mt 21, 33-43.45-46)🌷 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông …

 • 17 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Thiên Chúa là Cha, con cảm tạ Ngài về một ngày sống mới đang đến. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” (Mt 21,42). “Giáo hội là ngôi nhà chung …

 • 16 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷RA KHỎI CÁI HỘP CỦA MÌNH🌷 ⏰Thứ 5, 17-03-2022⏰ 🌷(Lc 16,19-31)🌷  “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà …

 • 16 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 17/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó…Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc …

 • 15 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16.03.2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khi sao mai xuất hiện trên nền trời, ấy là khi một ngày mới của con cũng bắt đầu. Lạy Cha mến yêu, lời Ngài đang vọng vang trong con: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu …

 • 14 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỰ KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THỰC🌷 ⏰Thứ 3, 15-03-2022⏰ 🌷(Mt 23, 1-12)🌷 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì …

 • 14 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-03-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12) Lạy Chúa là Cha của con, dẫu vẫn thường được nghe câu Tin Mừng này, mà sao …

 • 13 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-03-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Nếu tất cả chúng ta là anh chị em,và chúng ta hiện diện trên Trái đất này là để giúp đỡ lẫn nhau, không phải để quở trách nhau. Theo lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh …

 • 13 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỐNG TƯƠNG QUAN HÀO PHÓNG🌷 ⏰Thứ 2, ngày 14-03-2022⏰ 🌷(Lc 6, 36-38)🌷    “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên …

 • 12 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày hôm nay, con nghe trong Tin Mừng có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35). Lạy Chúa Giêsu, trong Ngài, con muốn …

 • 11 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỐNG TRỌN HIỆN TẠI🌷 ⏰Thứ 7, 12-03-2022⏰ 🌷(Mt 5, 43-48)🌷 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như …

 • 11 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy bảo con hãy yêu thương anh em hết lòng: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt …

 • 10 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG🌷 ⏰Thứ 6, 11-03-2022⏰ 🌷(Mt 5, 20-26)🌷 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

 • 10 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, ngày hôm nay, chúng con đang phải đối mặt với những thách đố trong việc ưu tiên cho sự sống. Chúa Giêsu nói rằng: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực …

 • 9 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-03-2022

      TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/03/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7, 7) Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, con xin ngợi khen Cha là Đấng …

 • 9 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-03-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY LỜI CẦU NGUYỆN Thứ 5, 10-03-2022 (Mt 7, 7-12)  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ …

 • 8 Tháng Ba

  Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – năm 2023

  THE HOLY FATHER’S PRAYER INTENTIONS ENTRUSTED TO HIS WORLDWIDE PRAYER NETWORK FOR THE YEAR 2023   CÁC Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA NGÀI NĂM 2023     JANUARY For educators We pray that educators may be credible …

 • 8 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 09-03-2022⏰ 🌷(Lc 11, 29-32)🌷 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, …

 • 8 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Cái chết và Phục sinh là chìa khóa cho đời sống người Ki-tô hữu. Đây là một bước chuyển tuyệt vời của Chúa Giê-su: từ trần gian này về với Chúa Cha. Chúa Giê-su nói với đám đông: …

 • 7 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-03-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu …

 • 7 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 3, 08-03-2022⏰ 🌷(Mt 6, 7-15)🌷 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em …