Tông Đồ Cầu Nguyện

June, 2023

 • 2 June

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/06/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con đón nhận ngày mới với tâm tình biết ơn. Hôm nay Chúa muốn con trả lời câu hỏi của Chúa bằng lòng chân thành. “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi.” (Mc 11,27-33) Nếu con muốn biết được ý định …

 • 2 June

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/06/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã cho con được trở thành đền thờ của Ngài. “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.” (Mc 11,11-26) Liệu con có ý thức được rằng anh …

 • 1 June

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01/06/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Trong ngày đầu tháng hôm nay, con xin tạ ơn Cha về những tài năng Ngài ban cho con, để con có thể phục vụ anh chị em mình. Con đọc thật chậm lời Chúa Giêsu nói với anh Ba-ti-mê, một người mù …

May, 2023

 • 30 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 31/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con khởi đầu ngày mới trong niềm hoan lạc của Chúa Thánh Thần, lòng biết ơn vô vàn về những gì con được lãnh nhận. “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,39-56) “Hai cuộc viếng …

 • 30 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con dâng ngày mới của con cho Chúa, dâng mình phục vụ và bước theo Chúa với sự đơn sơ và khiêm nhường. Con cầu nguyện cho các sứ vụ và công việc của Giáo hội, và con tự hỏi: làm thế nào …

 • 29 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con sẵn sàng bắt đầu ngày mới và dâng ngày sống của con lên Chúa. Con chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, nơi Người đã trao Mẹ Maria như là Mẹ của chúng con. Con đón nhận Mẹ Maria như người môn …

 • 27 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới bằng cách chiêm ngắm những gì diễn ra xung quanh. Con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì món quà sự sống, cùng cầu xin sự tha thứ vì những gì đã ngăn cản con đón nhận quà …

 • 26 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con khởi đầu ngày mới bằng việc phó dâng đời mình trong tay Chúa Giêsu, để được Ngài hướng dẫn và bước đi cùng Ngài như một người môn đệ. “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết …

 • 26 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con đón nhận ngày hôm nay và tạ ơn tình yêu của Ngài đang hiện diện và đỡ nâng con. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa đòi hỏi tình yêu nơi con, và trao phó các anh chị em khác cho con nữa. …

 • 24 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã tỏ cho con thấy Ngài và Chúa Cha là một. Ngài cũng mời gọi con hiệp nhất cách chân thật và hữu hình với Ngài, với tất cả các anh chị em …

 • 23 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khởi đầu cuộc hành trình ngày mới hôm nay, con suy ngẫm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và để cho lời ấy thôi thúc mình: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha …

 • 22 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con cảm tạ Cha vì ngày mới được kết hiệp với Tình Yêu của Ngài. “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.” (Ga …

 • 22 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng, con sẽ gặp khó khăn trên đường theo Chúa, nhưng chính Ngài lại nói: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33). Xin cho Lời …

 • 20 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với niềm xác tín: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,16-20). Chúa Giê-su, người bạn và người đồng hành của con, luôn đồng hành với con mọi lúc trong cuộc …

 • 19 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn Cha vì những ơn lành Ngài thương ban. Chúa Giêsu mời gọi con cầu nguyện: “Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều …

 • 19 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày sống mới với niềm hy vọng và lòng biết ơn vì những điều tốt đẹp Chúa đã ban. Lời Chúa hôm nay nói rằng: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). ĐTC Phanxicô nói: “Với …

 • 17 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-05-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, ngày 18-05-2023 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi …

 • 17 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con dâng lời tạ ơn Chúa vì món quà ngày sống mới Ngài đã ân ban. Con lắng nghe Lời Chúa hôm nay: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy …

 • 17 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tình yêu tuyệt vời của Chúa Cha đã ban tặng cho con thêm ngày sống mới trong đường lối của Chúa Giêsu. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” …

 • 15 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác nơi Chúa bản thân mình. “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 5-11). “Đừng sợ. Chúa sẽ chờ …

 • 14 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, con dâng lời cảm tạ vì ngày một ngày mới lại đến. “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26). “Chính Chúa Thánh Thần nối kết …

 • 14 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con thức giấc và chào đón một ngày mới đến. Thiên Chúa là Cha mang đến cho con Tình Yêu của Ngài trong thực tại, gia đình, bạn bè, công việc và trong tất cả những điều thuộc về con. Con chiêm ngắm …

 • 12 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khi thức dậy, con tạ ơn Cha vì món quà là cuộc đời con. Con dâng lên Ngài toàn bộ con người con, từng khoảnh khắc và cả cuộc đời con. Con để lời Ngài vang vọng trong lòng: …

 • 10 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sống này, cùng dâng bản thân và tất cả những thứ con có lên cho Chúa. Hôm nay, con muốn sống lời Tin Mừng: “Hãy ở lại trong …

 • 10 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sống này, cùng dâng bản thân và tất cả những thứ con có lên cho Chúa. Hôm nay, con muốn sống lời Tin Mừng: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” …

 • 9 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và một tâm hồn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,1-8). …

 • 8 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới và đón chào những gì sắp xảy đến trong ngày sống này. Xin cho trái tim con được mở ra với Chúa, và con sẽ nói với Ngài rằng hãy tin …

 • 8 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Hôm nay, xin Chúa cho con biết “lựa chọn sự sống” để con sống hăng say sứ mạng của mình trong thế giới này. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói với Gioan, người môn đệ Ngài thương mến rằng: “Đây là mẹ của …

 • 7 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con sẵn sàng để bắt đầu hành trình hôm nay, đặt mình cùng với trái tim Chúa Giêsu đang thổn thức vì thế giới và đoàn con của Ngài, những người cộng tác trong việc xây dựng Nước Trời. “Anh em hãy tin …

 • 5 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 06/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con mở lòng mình ra đón ngày mới Cha đã thương ban. “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,7-14). Chúa mời gọi mỗi người chúng con đi tìm Ngài. “Đủ rồi, chúng ta hãy …

 • 5 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày hôm nay với một con tim sẵn sàng và biết ơn, vì con nhận ra Chúa đang cùng đi với con và sống trong con. “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự …

 • 3 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới Ngài ban cho con. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Mối tương quan mật thiết với …

 • 3 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Với tâm hồn rộng mở, con hân hoan chào đón hành trình ngày mới trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14,9). Con …

 • 1 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong tâm tình biết ơn. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Tính năng động của Nước Trời đòi hỏi con phải lắng nghe tiếng …

 • 1 May

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01/05/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong tâm tình cảm tạ và suy ngẫm về cách Chúa Giê-su bước đến với chúng con qua mỗi ngày sống, mặc dù Ngài luôn bị từ chối vì muốn trở nên bạn hữu …

April, 2023

 • 30 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa Nhật IV Phục Sinh. Con là con chiên của Đấng Chăn Chiên Lành! Con tạ ơn vì tình yêu, sự quan tâm mà Chúa dành cho con và mở lòng ra để phục vụ người khác. “Người gọi tên từng con chiên …

 • 28 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con chào đón ngày mới và mở lòng với Đức Ki-tô, cộng tác trong sứ mạng lòng thương xót của Người. “Thưa Thầy, chúng con biết đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Con xin lập lại …

 • 26 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con cộng tác với Ngài. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37). Chính con phải là những công nhân của hòa bình! Một nụ cười có thể thay đổi tâm hồn; một lời …

 • 25 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con xin dâng ngày mới hôm nay cho Chúa, cuộc sống, ước muốn, năng lực của con, cũng như tất cả những gì con là, và con có, để Ngài sử dụng chúng vào việc phục vụ sứ mạng của Ngài.” “Ai đến …

 • 24 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chào buổi sáng! Con mỉm cười, tạ ơn và dâng lên Chúa những gì tốt nhất của con, cũng như những gì cần được Người chữa lành. Con là môn đệ của Đấng đã yêu trước và được sai đi làm việc với …

 • 23 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu một tuần mới. Xin Cha giúp con mở lòng và sống phó thác hơn, biết sẻ chia những gì mình đang có cho tha nhân. “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để …

 • 21 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày thứ bảy hôm nay với niềm vui cho một ngày sống mới của cuộc sống, và hiến thân để Chúa được sinh ra trong gia đình của con. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, …

 • 20 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con mở lòng đón chào một ngày mới bắt đầu và hiến thân phục vụ anh chị em mình với lòng quảng đại, cho đi những gì mình có và những gì mình có thể làm được. “Ở đây …

 • 19 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Con xin dâng trọn cuộc đời con trong tay Cha và cùng góp phần trong việc phục vụ sứ mạng lòng thương xót của Chúa Kitô cho toàn thế giới. “Đấng được Thiên …

 • 18 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới với lòng biết ơn và đọc kinh sáng cách sốt sắng để dâng mình cho Chúa Kitô. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Con có đang cầu …

 • 17 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và dâng lên Chúa cuộc đời con để phục vụ Nước của Ngài. “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. …

 • 16 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Sớm mai này, con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Con nguyện dâng ngày sống hôm nay để trở nên nhân chứng bình an. “Không chỉ có bạo lực bằng vũ trang mới gọi là bạo lực, nhưng là bạo lực qua lời …

 • 15 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với trái tim rộng mở với Thiên Chúa của Hòa Bình và với muôn ơn lành Người tặng ban cho chúng con. “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai …

 • 14 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày sống mới này trong sự Phục Sinh của Người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta loan báo đời sống của chúng ta với niềm hân hoan. “Anh em hãy đi khắp tứ phương …

 • 13 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con đón nhận ngày mới với trái tim đầy tự tin và hân hoan. Chúa Cha mời gọi con thử sức lại với điều mà con tin rằng con đã cố hết sức. “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì …

 • 12 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa Cha mời gọi chúng con yêu thương những người xung quanh và tâm sự với họ. “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà” (Lc 24,38). Con tin tưởng vào …

 • 12 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con xin dâng ngày mới này để hiệp cùng ý cầu nguyện của tháng. Hôm nay, Chúa Giêsu đã để cho chúng ta được gặp lại Người trên đường. “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, …

 • 11 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Tuần Bát Nhật Phục Sinh giống như một ngày “tiếp diễn” sau sự kiện Chúa Phục Sinh. Con xin chào đón ngày mới bằng việc dâng lên Cha cuộc sống của con để phục vụ cho tha nhân. “Nhưng hãy đi gặp anh …

 • 9 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày thứ hai trong tuần Bát nhật Phục Sinh hôm nay với một trái tim rộng mở. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời cầu nguyện …

 • 7 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha con xin dâng ngày Thứ Bảy Tuần Thánh này lên Ngài. Hôm nay là ngày đợi chờ giữa buổi xế chiều và bình minh sáng chói. Đợi chờ với tất cả hy vọng vào tình yêu luôn …

 • 7 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, con tiến bước vào thinh lặng, chiêm nghiệm Tình Yêu Vĩ Đại của Đấng đã yêu con vô bờ bến đến nỗi cho đi mạng sống của mình. “Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” …

 • 5 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Thứ năm Tuần Thánh. Một ngày mới đã đến cùng với cơ hội dâng đời sống con cho Chúa để phục vụ tha nhân.”Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”(Ga …

 • 4 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, thứ tư Tuần Thánh. Con tạ ơn Chúa vì ngày mới Ngài đã ban cho con và con xin phó thác bản thân con cho Ngài, xin Ngài cho con luôn tìm cách làm điều tốt cho …

 • 4 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ Ba Tuần Thánh. Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới. Con chuẩn bị bước đi cùng Chúa Giêsu trên con đường thương khó. Ngài là mẫu gương phi bạo lực và cũng là nạn nhân của bạo …

 • 2 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ Hai Tuần Thánh. Con mở lòng ra đón nhận ngày mới và khiêm tốn ngồi dưới chân Chúa để dâng lên Chúa trái tim của con, như bà Maria “lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất …

 • 1 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Chúa Nhật Lễ Lá – khởi đầu tuần lễ tâm điểm của niềm tin Kitô giáo. Hôm nay, con muốn dâng lời tạ ơn Chúa vì được cử hành tuần lễ này trong sự hiệp thông với toàn thể …

 • 1 April

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/04/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa Nhật Lễ Lá – khởi đầu tuần lễ tâm điểm của niềm tin Kitô giáo. Hôm nay, con muốn dâng lời tạ ơn Chúa vì được cử hành tuần lễ này trong sự hiệp thông với toàn thể dân Thánh Chúa trên …

March, 2023

 • 31 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-04-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào tháng mới trong tâm tình hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện mà ĐTC Phanxicô đang mời gọi: là cầu nguyện cho sự lan rộng của nền văn hoá phi bạo lực, nơi mà …

 • 31 March

  Cầu nguyện thế nào cho đúng?

  Ai trong chúng ta cũng biết cầu nguyện là điều vô cùng cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Đề tài về cầu nguyện đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các thánh và các tác giả thiêng liêng. Cứ nhắc đến việc vun …

 • 29 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày mới với lòng biết ơn vì những cơ hội được gặp gỡ Cha. “Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy …

 • 29 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Chúa ơi, con xin chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban tặng con món quà sự sống và ngày sống hôm nay: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là …

 • 27 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, sáng nay, con đến để xin Cha ơn tín thác. Xin Cha nhận tất cả của con, suy nghĩ và đau khổ của con; tất cả là dành cho Ngài. Con xin Cha trong Mùa Chay này …

 • 26 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới . “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,1-11). Thường thì chúng con không có khả năng đánh giá sự không hoàn hảo của chính mình, …

 • 25 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa nhật hôm nay, con phó thác nơi Cha. Tình yêu vô biên của Cha khiến con ngạc nhiên theo vô vàn cách khác nhau, với bao điều khó khăn và ơn lành con lãnh nhận. “Thưa Thầy, …

 • 24 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Hôm nay là ngày Lễ Truyền Tin. Con chiêm nghiệm lại giây phút Mẹ Maria nói lời “xin vâng” với sứ mạng mà Thiên …

 • 24 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày mới, và một lần nữa, Cha ban cho con những hồng ân của cuộc sống này. “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự …

 • 22 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì ánh sáng của ngày mới này. “Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian” (Ga 5,35). Trên hành trình hướng đến Đại …

 • 22 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Trong ngày mới này, con tiếp tục hành trình Mùa Chay của mình, con xin ơn được hoán cải và thay đổi. Cha biết rõ hơn con về điều con cần phải thay đổi để cuộc sống của con góp phần mang lại …

 • 20 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hào hứng đón chào một ngày mới để con có cơ hội được phục vụ. Hôm nay con nghe Chúa hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,5-16). Mùa Chay của con đang diễn tiến …

 • 19 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, thật tốt lành biết bao khi con thức giấc trong sự hiện diện của Cha và sống lời Cha với một trái tim rộng mở vào buổi sáng Chúa Nhật này. Chúa Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là …

 • 17 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong mùa Chay thánh này, con muốn làm mới lại cam kết của mình cho ý muốn và kế hoạch của Cha dành cho con. Xin cho con nhận ra mình là những tội nhân và muốn …

 • 17 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa bởi lòng rộng lượng của Ngài. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 28b-34). Con sẽ cố gắng hành động với tấm lòng …

 • 15 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Ngày hôm nay, con khát khao tìm kiếm Chúa mà không bị ngăn cản hay chia trí bởi nhưng điều xung quanh con. “Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.” (Lc 11,14) Lạy Cha, ngày …

 • 15 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.(Mt 5, 17) …

 • 13 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày sống mới khi lặp lại lời nói của Chúa Giêsu với ông Simon Phêrô “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22). Con cảm thấy thật khó để tha thứ và …

 • 12 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày mới với một trái tim rộng mở. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH cho những nạn nhân …

 • 12 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Hôm nay là Chúa Nhật III mùa Chay, khoảng thời gian trong sa mạc và khao khát Thiên Chúa. Con bắt đầu đi đến giếng nước như người phụ nữ Sa-ma-ri đã làm với tất cả những yếu đuối của mình. Trước mặt …

 • 11 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2) Hôm nay con nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để đồng bàn với …

 • 10 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/03/2023

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn về cách Chúa mặc khải về Ngài trong cuộc đời con. Chúa kêu gọi con phục vụ Ngài và giúp Ngài xây dựng Nước Trời. Liệu con có để tâm đến lời mời gọi …

 • 8 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con hôm nay. “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu …

 • 7 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Trong ngày sống này, lạy Cha, xin ban …

 • 6 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống này với tâm tình cảm tạ Lòng thương xót Chúa. “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23, 1-12). Xin cho con …

 • 5 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Vào những giây phút bắt đầu tuần mới này, con chuẩn bị tâm hồn mình đề đồng hành cùng Chúa, không phải đồng hành theo cách tách con ra khỏi thế gian nhưng đồng hành để con học được …

 • 5 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a …

 • 3 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách để cho con biết Tình Yêu của Chúa “vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người …

 • 3 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 3 này. Chúa đã nói với con rằng “Hãy nhanh chóng làm hòa với kẻ thù của con khi con đang trên đường đến với anh ta” …

 • 1 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới hôm nay, con để trí lòng mình chìm đắm trong sự nhân từ vô biên của Thiên Chúa là Cha Trên Trời, Đấng không bao giờ mệt mỏi ban “của tốt lành cho những ai …

 • 1 March

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất nhân lành, khi vừa thức giấc, con cất cao lời tạ ơn vì ngày mới Cha thương ban. “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được …

February, 2023

 • 27 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/02/2023

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, vào ngày cuối cùng của tháng Hai này, con tạ ơn Cha trong lời nguyện cầu ban sáng, khi nhớ đến những ân sủng cụ thể mà con đã lãnh nhận. Xin giúp con luôn cầu nguyện với cả trái tim con, …

 • 24 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày mới bằng cách nhìn thế giới bằng đôi mắt nhân từ để sẵn sàng chào đón mọi người như Chúa Giêsu đã làm. “’Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và …

 • 23 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khi ngắm nhìn bình minh ngày mới, con hân hoan vui mừng, vì một sứ mạng mới đang đón chờ con. Cha mong mỏi con ở cùng Cha, để mang Cha đến cho cả những anh chị …

 • 20 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ánh bình minh ngày mới này, và vì con được sống cho Ngài dù con ở bất cứ nơi đâu. Con thầm cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành con được lãnh …

 • 19 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở lòng đón nhận ngày sống mới, và tạ ơn Cha về những ân sủng mà Ngài đã rộng ban. Con chính là một phần trong đám đông người tìm kiếm Chúa Giêsu như khi xưa. “Khi Đức …

 • 18 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lời cầu nguyện, tạ ơn Cha vì những hồng ân con đã nhận lãnh. Con cũng bắt đầu nhận ra Chúa Giê-su yêu thương con vô cùng, mặc dầu nhiều khi con thấy …

 • 17 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, một ngày mới đang mở ra cho con, cùng với những ơn lành mà Cha muốn ban tặng. Con sống ngày hôm nay với tâm tình tri ân. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Phê-rô lên …