19_1213_DISCIPLESHIP_How-to-Pray-for-an-Hour-Today_1021x640-696×436-1

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy rời bỏ …

Hãy đi theo tôi (Lễ thánh Anrê, tông đồ)

    Lời Chúa: Mt 4, 18-22 18 Người đang đi dọc theo biển hồ …