19_1213_DISCIPLESHIP_How-to-Pray-for-an-Hour-Today_1021x640-696×436-1

Kiểm tra tương tự

Đừng mang gì (Thứ Tư Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 1-6 1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban …

Khóa Linh Thao của những điều đặc biệt

  Vậy là đã gần ba tuần kể từ khóa Linh thao đặc biệt tôi …