Trang Nhà / Tag lưu trữ: năm mới

Tag lưu trữ: năm mới

Tháng Mười Hai, 2018

  • 31 Tháng Mười Hai

    12 quyết tâm dành cho 12 tháng của năm mới từ Đức Thánh Cha Phanxicô

    Antoine Mekary | Aleteia | I.Media Danh sách này là kết quả một sự chọn lọc trong số những bài viết và diễn từ của Đức Phanxicô, chúng ta có thể trích ra: Xây nhịp cầu chứ đừng dựng bức tường lũy Mỗi Kitô hữu luôn cần xây những nhịp …