Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới trong sự biết ơn về những món quà Cha trao tặng. Xin cho con biết ý thức hơn về những điều cần thiết cho cuộc sống, và loại bỏ những thứ dư thừa. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day thanking you for your many gifts. Help me to be more aware of the essential things in life and to reject the superfluous. I offer my day for the intention of Pope Francis for this month, that social networks may work towards that inclusiveness which respects others for their differences. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hãy nhìn xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?” (Mt 6,26) Hôm nay điều gì làm tôi lo lắng? Điều gì choán hết tâm trí và thời gian của tôi? Phải nhớ rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, Người là Cha tôi và Người sẽ lo liệu mọi sự cho tôi. Lạy Chúa, xin giúp con sống giây phút hiện tại. Con đặt mọi hy vọng nơi Ngài, và xin phó thác trong sự quan phòng của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, they gather nothing into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are not you more important than they?” (Matthew 6:26) What are my concerns today? What takes up my thoughts and time? Remember that the Lord knows all, he is my Father and cares for me. Help me to live in the present! I place my hope in the Lord and trust in his providence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì một ngày nữa sắp qua đi. Nhìn lại hôm nay, dường như con cũng dễ nổi giận lắm phải không Chúa? Con có quá quắt trong cơn giận dữ không? Con có mất đi sự điềm tĩnh khi con nghĩ mình bị lãng quên hay bị xa lánh không? Tha lỗi cho con nhé Chúa ơi. Cũng xin Người dạy con biết làm điều tốt mà không mong chờ phần thưởng, ghi nhận hay biết ơn. Ngày mai, xin Chúa giúp con biết học cách chấp nhận yêu thương mọi người, dù cho con chẳng được yêu thương lại hoặc thậm chí là bị ghét bỏ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for another day. Looking back, was I moved to anger quickly? Did I strike out in my anger? Did I lose my peace when I thought I was forgotten or excluded? Forgive me, Lord. Teach me to be good without expecting reward or even recognition and gratitude. Tomorrow, help me to accept that I must love others, even if I am not loved or even hated in return. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *