Vài nét về Trung tâm Đắc Lộ Dòng Tên Sài Gòn

Đây là nơi hoạt động tông đồ và mục vụ chính của Dòng Tên Việt Nam tại Sàigòn từ 1957-1975.

Cư xá sinh viên Đắc Lộ. Từ năm 1960, trong khuôn viên Nhà Thánh Inhã, một cư xá sinh viên được thành hình với những căn nhà lụp xụp. Năm 1962, cư xá nội trú mới được xây xong với 30 phòng đôi dành cho 60 sinh viên nam. Cư xá này mang tên Đắc Lộ, nên thường được gọi là Cư xá sinh viên Đắc Lộ. Khẩu hiệu của sinh viên sư xá này là Esto Vir (bạn hãy nên người, hãy thành nhân).

Thư viện Đắc Lộ. Đây có lẽ là thư viện tư nhân lớn nhất vào thời đó. Thư viện này có khoảng 100.000 đầu sách, trong đó có những bộ sách quí như Bộ Văn Học Cổ Điển Trung Quốc, được chuyển về từ đại học Aurore của Dòng Tên ở Thượng Hải, 2.500 đầu sách về tôn giáo, triết học, nghệ thuật Ấn Độ. Thư viện cũng lưu trữ các bộ tạp chí cổ như Đông Dương Tạp Chí, Nam Phong Tạp Chí, Bulletin des Amis du vieux Hue, ….

Các lớp sinh ngữ Anh, Pháp, Đức và trường Việt Ngữ, dành cho các thừa sai nước ngoài đến học tiếng Việt, được mở. Các Giêsu hữu ngoại quốc biết tiếng việt khá giỏi, một phần cũng là nhờ trường sinh ngữ này.

Trung tâm hướng nghiệp, do cha Julián Elizalde phụ trách, giúp các bạn trẻ biết định hướng cuộc đời, biết chọn nghề nghiệp và nhận định ơn gọi của mình.

Họ đạo Đắc Lộ. Trước năm 1975, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã muốn Dòng Tên phụ trách một họ đạo dành cho giới sinh viên và trí thức. Nhưng vì thiếu nhân sự, nên Dòng không dám nhận. Như đã đề cập đến trên đây, cuối năm 1974, Dòng cho xây một nhà nguyện lớn hơn cho giáo dân. Đến năm 1975 mới xây xong. Cũng năm này, do nhu cầu mục vụ đòi hỏi, Đức Tổng đã cho Dòng Tên lập Giáo xứ Đắc Lộ. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (do các cha Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách) đã ưu ái dành cho Giáo xứ Đắc Lộ một phần thuộc địa giới của mình. Giáo xứ Đắc Lộ lúc bấy giờ được xác định bởi bốn con đường Trương Minh Giảng, Kỳ Đồng, Bà Huyện Thanh Quan và Hiền Vương. 

Truyền hình Đắc Lộ là một hoạt động tông đồ đặc thù của Dòng Tên. Trong khi nhiều người mong muốn Dòng Tên dấn thân vào lãnh vực trí thức, đặc biệt là môi trường đại học, thì Dòng Tên lại hướng đến việc phục vụ quần chúng nghèo và bình dân nhằm nâng cao dân trí cho họ. Các chương trình truyền hình giáo dục cộng đồng được phát trên đài truyền hình quốc gia, hoặc được đem chiếu tại các vùng thôn quê. Mỗi chương trình phát hình với độ dài khoảng 15-30 phút, có nội dung về giáo dục gia đình, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, tìm hiểu về quê hương, đất nước, v.v.

Vào năm 1977, Dòng Tên đã cho Đài Truyền Hình mượn phần thư viện Đắc Lộ và cơ sở tu viện, các Giêsu hữu chuyển qua ở khu cư xá sinh viên. Ngày 12.12.1980, một biến cố lớn đã xảy ra khiến cho phần cơ sở còn lại của Dòng Tên được giao cho UBND TP. HCM quản lý. Phần cơ sở này sau đó được dùng làm toà soạn báo Tuổi Trẻ và xí nghiệp in Lê Quang Lộc.

Ngày 10.05.2006, phần cơ sở do Đài Truyền Hình mượn trước đây được trao trả lại cho Dòng Tên. Hiện nay, những cơ sở vật chất còn lại gồm khu nhà thờ, khu cư xá sinh viên … vẫn còn thuộc xí nghiệp nói trên. Hy vọng sớm có ngày Trung Tâm Đắc Lộ được trở về lại nguyên vẹn như xưa, để các Giêsu hữu có thể sống và làm việc trong Nhà Tổ của mình

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 62

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *