Video LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG & BÀN THỜ GIÁO XỨ THIÊN THẦN

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Giáo xứ Thiên Thần, ngày 22.09.2013

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 58

TTMY 58  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *