Trang chủ / ____BÀI VIẾT / [Hạnh các Thánh]: 18-01 Thánh Prisca

[Hạnh các Thánh]: 18-01 Thánh Prisca

Thánh Prisca là một trong những phụ nữ đã giữ vai trò quan trọng của Giáo Hội sơ khai, họ không chỉ là người giúp đở các thánh Tông đồ mà còn là những nhà truyền giáo, những người quản lý tài giỏi và đắc lực. 

Bà Prisca hay Priscilla và chồng là Aquila là những người buôn bán ở thành Corintô. Tuy ông bà sinh trưởng ở Roma nhưng ông bà bị trục xuất ra khỏi Roma như những người Do thái khác do lệnh của Hoàng đế Claudius. Thánh Phao lồ đã gặp ông bà tại Côrintô. Ông bà là đồng nghiệp với thánh Phao lồ là buôn bán các lều trại nhưng sau đó có một mối liên lạc mật thiết hơn là cùng chia sẻ Tin Mừng. Nhà của hai ông bà là trụ sở cho công cuộc truyền giáo của thánh Phao lồ ở Côrintô. Ông bà cùng cộng tác với thánh Phao lồ trong việc truyền giáo cho ngưỏi Do thái. 

Khi thánh Phao lồ đi Ephesus, hai ông bà cùng đi theo thánh Phao lồ. Ở đó nhà của hai ông bà trở thành nhà thờ cho các giáo hữu thờ phượng, người Do thái củng như người ngoại trở lại. Sau một thời gian hai ông bà lại trở về Roma dưới thời Hoàng đế Nero. Bây giờ thì nhà của hai ông bà cũng trở thành nơi hội họp và nhà thờ cho các giáo hữu. Trong thơ gởi cho người Roma, thánh Phao lồ có nhắc đến hai ông bà: “Tôi gởi lời thăm chị Prisca và anh Aquila, những người cộng tác với tôi để phục Chúa Giêsu Kitô, hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ một mình tôi mà các Hôi Thánh trong dân ngoại cũng mang ơn anh chị. Tôi cũng xin gởi lời thăm Hội Thánh vẫn họp tại nhà anh chị ấy” (Rom 16 3-5). 

Hai ông bà đã hy vọng hảo huyền về sự khoan dung của Hoàng đế Nero đối với Kitô hữu. Cuối cùng hai ông bà đã cùng chịu chung số phận tử đạo dưới sự tàn bạo của quân Roma.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.