Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ☘️☘️☘️

NGÀY 19-09-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

Con cảm tạ Chúa về ngày sống hôm nay và những cơ hội được phục vụ Chúa qua những việc tốt lành cho tất cả những con cái của Ngài. Đạt được lợi ích cách dễ dàng có thể đưa con người và xã hội đến việc bóc lột tài nguyên của Trái Đất, sự nghèo đói nay còn nghèo hơn nữa. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin Thánh Thần của Thiên Chúa đánh động tâm hồn của những người nắm quyền định đoạt, để mọi người dân đều có được những gì cần thiết cho cuộc sống. Sáng danh…..

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

I give thanks to God for this day and for the opportunity to serve him by doing good to all his children. The gains of easy profit can lead people and societies to exploit the goods of the Earth, leaving the poor even poorer. I offer this day, in union with the intention of Pope Francis, asking that the Spirit of the Lord touch the hearts of those who make decisions, so that everyone has what is necessary to live. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Khi một người có bình an trong tâm hồn của họ, Thiên Chúa ở cùng họ. Tất cả những ai bình an được thôi thúc tìm kiếm những điều tốt lành và sự thật từ Thiên Chúa. Bình an không đến với bất hòa, thù hận, chiến tranh, hay giết chóc. Bình an đến từ thinh lặng nơi tâm hồn của chúng ta, khi chúng ta có lòng khát khao sâu thẳm là thiết lập một mối dây liên kết với người khác, bởi vượt trên hết mọi điều chính là tình yêu. Xin cho con biết gieo bình an đến bất kì nơi đâu trong hôm nay.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

When a person has peace within their heart, God is there. All those who promote peace seek the common good, and are truly grounded in God. Peace does not come with nager, hatred, wars, or deaths. Peace comes from the silence in our hearts, when we deeply desire to establish a connection with others, regardless of different opinions and thoughts, because what prevails above all things is love. May I sow peace wherever I go today.

— ∞  +  ∞ —

🌃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌃

Con cảm tạ Chúa vì những ơn đặc biệt con nhận được trong ngày hôm nay. Nhìn lại những cảm xúc một lần nũa, con thấy mình buồn bã hay cô độc trong suốt ngày sống? Con thưa chuyện với Chúa Cha về những khó khăn ấy, và dâng lên Ngài, để Ngài biến đổi chúng trở nên điều tốt đẹp. Con tìm hướng giải quyết cho ngày mai, và xin Chúa giúp con gánh lấy những điều ấy. Kính mừng Maria…

🌃WITH JESUS IN THE NIGHT🌃

Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.