unnamed

Kiểm tra tương tự

Trả lại tự do (Chúa nhật 3 thường niên năm C)

Lời Chúa: Lc 1,1-4; 4,14-21 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khởi đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.