IMG_1423

Kiểm tra tương tự

Hãy đi và làm như vậy (Thứ hai Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên …

Điều phải làm (Chúa nhật 27 thường niên năm C)

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.