Trang chủ / Bản Tin / Tin Dòng Tên

Tin Dòng Tên

Họp mặt tỉnh Dòng xuân Mậu Tuất

Trong hai ngày 07-08/02/2018, anh em tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã tề tựu bên nhau tại Học Viện Dòng Tên, trước là cùng nhau nhìn lại một năm canh tân theo tinh thần Tổng hội 36 trong tâm tình cảm tạ Chúa, sau là cùng nhau dâng lên Người …

Xem tiếp »