2

Kiểm tra tương tự

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (25.9.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 43b-45)   43 Đang …

Sài Gòn và những gì còn lại…

Mấy hôm nay, cứ chiều tối là trời Sài Gòn mưa rất to nhưng không …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.