3 phút tĩnh tâm: chữa lành linh hồn

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm trí tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương mà Chúa đang dành cho bạn. Đồng thời, bạn hãy nghĩ về những quà tặng tuyệt vời đang hiện diện nơi công trình sáng tạo của Chúa.

Lời Chúa (Lc 9,2)

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Suy niệm

Đời sống con người quả là thánh thiêng và đượm nhân phẩm, ngay cả những lúc bị tổn thương do tội lỗi, hay bị khổ sở bởi những đớn đau thể xác. Trong sứ vụ của mình, Đức Giê-su chữa lành con người khỏi những đau đớn tinh thần cũng như thể xác. Ngày nay, chúng ta vẫn nhận thấy sự chữa lành của Đức Giê-su nơi bí tích Hòa giải và Xức dầu bệnh nhân. Ai đón nhận hai bí tích này sẽ được củng cố sức mạnh và được phục hồi đời sống. Tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Giê-su, hai bí tích này giúp phục hồi linh hồn chúng ta trong ân sủng của Chúa và dẫn chúng ta tới sự sống trong Đức Ki-tô.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi có thường xuyên chạy đến với bí tích Hòa giải để đón nhận ơn chữa lành của Thiên Chúa?

Tôi có thể biểu lộ sự chữa lành và an ủi cho những người khác bằng những cách nào?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa Giê-su bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chữa con khỏi mọi tội lỗi. Xin Chúa ở cùng những ai đang chịu đau khổ. Xin Chúa ban cho họ ân sủng chữa lành và lòng thương xót của Chúa.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trỗi dậy. Con tỉnh giấc …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *