HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

 

VỚI ƠN CHÚA BẠN CÓ THỂ GẶP NGÀI Ở BẤT CỨ NƠI VÀ THỜI ĐIỂM NÀO

LINH THA0 TRONG CUỘC SỐNG
QUA INTERNET

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Bạn thân mến,

Hiện tại tôi dự định hướng dẫn bốn khoá Linh Thao trong cuộc sống qua Internet:
1. Khoá thứ nhất bẩy ngày, có tựa đề                    THIÊN CHÚA YÊU TÔI VÔ CÙNG;
2. Khoá thứ hai 20 ngày, có tựa đề                        SỨ MẠNG;
3. Khoá thứ ba 50 ngày, có tựa đề                         ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN;
4. Khóa 270 ngày, có tựa đề                                   THUỘC TRỌN VỀ THIÊN CHÚA.

Khoá THIÊN CHÚA YÊU TÔI VÔ CÙNG (7 ngày) bắt đầu vào những ngày:

·        3 tháng 12 năm 2002; 05 tháng 05 năm 2003.

·        hoặc trao đổi qua điện chỉ [email protected]

Khoá SỨ MẠNG (20 ngày) bắt đầu vào những ngày:

·        mùng 3 tháng 12 năm 2002; 05 tháng 05 năm 2003.

·        hoặc trao đổi qua điện chỉ [email protected]

Khoá ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN

·        xin trao đổi qua điện chỉ  [email protected]

Khoá THUỘC TRỌN VỀ THIÊN CHÚA

·        xin trao đổi qua điện chỉ  [email protected]

Nếu bạn muốn tham dự xin gởi email đăng ký cho tôi trước khi khởi đầu khóa ít là 5 ngày. Xin tham khảo trang web đăng ký trước khi gởi e-mail đăng ký.

Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa.

Thân mến,

Yuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

 

HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]