HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Bạn thân mến,

Trang này gồm những

HƯỚNG DẪN VỀ CẦU NGUYỆN

HƯỚNG DẪN CHIA SẺ TRONG INTERNET.

 

Hướng dẫn Về Cầu Nguyện
Hướng dẫn 1:

Mỗi ngày bạn cầu nguyện khoảng 45-60 phút; nếu bạn là sinh viên mà đang trong thời gian thi, bạn có thể cầu nguyện 30 phút cũng được. Sau khi cầu nguyện xong, bạn sẽ lượng giá giờ cầu nguyện khoảng 10 phút theo hướng dẫn giúp LƯỢNG GIÁ CẦU NGUYỆN, điều này nằm trong mục những kiến thức cơ bản giúp làm Linh Thao trong cuộc sống.

Hướng dẫn 2:

Khi cầu nguyện, xin bạn theo thật sát 6 bước cầu nguyện. Tuy tất cả các bước đều quan trọng, nhưng các bước 1, 4, và 6 cần đặc biệt lưu ý. CÁC BƯỚC CẦU NGUYỆN nằm trong mục những kiến thức cơ bản giúp làm Linh Thao.

·        Bước 1 là ý thức Thiên Chúa đang hiện diện với mình. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, đang ở trước mặt mình, đang hiện diện bên cạnh mình, và đang ở trong cung lòng mình cách đặc biệt. Thiên Chúa gần ta hơn bất cứ ai. Ngài ở gần ta hơn bất cứ người nào yêu thương ta. Ngài ở gần mình hơn cả chính mình. Cầu nguyện, là hiện diện với Chúa, ngồi đó với Chúa, nói chuyện với Chúa, và nghe Ngài. Chính vì vậy nếu không ý thức Thiên Chúa đang hiện diện với mình, thì không thể cầu nguyện được.

·        Bước 4 là xin Chúa ơn mình ao ước. Mỗi bài cầu nguyện có một ơn riêng cần cầu xin. Trước khi cầu nguyện, bạn hãy đọc phần gợi ý, cố gắng để hiểu ơn xin của bài cầu nguyện, giục lòng khao khát ơn đó, và xin Chúa cho mình được ơn đó trong bài cầu nguyện. Trong phần lượng giá cầu nguyện, bạn hãy xem bạn có được ơn đó không. Nếu bạn được ơn đó, bạn đã cầu nguyện rất tốt.

·        Bước 6 là nói chuyện tâm sự với Chúa. Những điểm giúp cầu nguyện, là những điểm gợi ý giúp chúng ta có thể nói chuyện tâm sự với Chúa. Chính vì vậy những điểm gợi ý chỉ là phương tiện, nên nếu chúng ta đã đạt đến “đang” nói chuyện với Chúa, thì các điểm gợi ý không còn cần nữa; bạn không cần phải đi hết tất cả các điểm gợi ý. Có điều cần lưu ý: mỗi bài cầu nguyện có ơn riêng cần xin, có yêu cầu riêng cần đạt được, nên nếu bạn cho rằng bạn đã nói chuyện với Chúa mà không đạt được ơn xin thì phải xem lại xem có bị “thần dữ dẫn đi chơi” không.

Hướng dẫn 3:

Khi bạn cầu nguyện, nếu bạn cảm nghiệm bình an hạnh phúc, thì hãy nghỉ lại đó như đang hạnh phúc bên cạnh người yêu. Lúc đó lời không còn quan trọng nữa, hãy sống với Chúa và hạnh phúc bên Ngài [2;76].

Hướng dẫn 4:

Xin đọc thật kỹ trang ĐIỀU CẦN BIẾT giúp làm Linh Thao trong cuộc sống.

 

Hướng dẫn Cá Nhân hoặc Trao Đổi Chia Sẻ Qua Internet

Việc chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thiêng liêng trong những khóa Linh Thao dùng Internet được thực hiện cách bình thường qua email và “phòng chia sẻ”.

Việc hướng dẫn có thể được thực hiện với từng người qua phòng “chia sẻ” trên internet, thời gian sẽ được người làm Linh Thao và người hướng dẫn dàn xếp với nhau.

Những người làm Linh Thao được hướng dẫn cá nhân, không cần thiết phải “chat” chia sẻ với những người đang làm Linh Thao khác theo nhóm.

Với những người bắt đầu làm Linh Thao cùng một khóa (bắt đầu cùng một thời điểm), có thể chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng với nhau qua e-mail nhóm và qua phòng “chat” trên internet. Thời gian chia sẻ trên internet sẽ do những người liên hệ dàn xếp với nhau và quyết định. Với những người làm Linh Thao khởi đầu chung với nhau, được khuyến khích chia sẻ chung trong hai tuần đầu. Sau thời gian đó tùy người làm Linh Thao quyết định có chia sẻ chung với nhau hay không. Ngay cả khi dùng phòng chia sẻ để trao đổi chia sẻ thiêng liêng với những người cùng khóa, việc hướng dẫn thiêng liêng cá nhân vẫn có thể được thực hiện giữa người hướng dẫn và thao viên.

Những người làm Linh Thao cùng một khóa sẽ ở cùng một địa chỉ email nhóm [email protected]. Khi bạn viết chia sẻ, bạn chỉ cần gởi vào địa chỉ này thì tất cả những bạn làm Linh Thao cùng khóa với bạn sẽ nhận được.

Vì các bạn ở Việt Nam không thể vào “phòng chia sẻ” (chat room) nằm ở địa chỉ http://groups.yahoo.com được, nên việc chia sẻ sẽ được thực hiện qua phòng chia sẻ (chat room) do tôi tạo từ Yahoo Messenger. Các bạn có thể vào địa chỉ http://chat.yahoo.com, sau đó các bạn chọn mục Religion & Beliefs, rồi nháy vào Users’ Room, tìm tới LINH THAO TRONG CUỘC SỐNG để vào. Phòng này chỉ xuất hiện vào giờ chia sẻ hoặc trước đó một chút thôi.

Khi tới thời gian những người làm Linh Thao cùng khóa đã định với nhau, xin các bạn mở Yahoo Messenger nơi máy của bạn rồi “log in” với Yahoo ID mà bạn đã cho tôi, và tôi sẽ mời các bạn vào phòng chia sẻ. Bình thường tôi sẽ dùng Yahoo ID là liemsj hoặc Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.iem. Giờ chính thức chia sẻ thiêng liêng chỉ khoảng 30 phút thôi, và các bạn chỉ cần hiện diện đúng 30 phút đó, sau đó thì tùy bạn ở hay đi. Để bạn có thể vào phòng “chia sẻ” của nhóm “lthao”, bạn cần có Yahoo ID; như vậy nếu bạn quyết định làm Linh Thao trong cuộc sống qua Internet với tôi, xin bạn tạo một địa chỉ email ở Yahoo, và gởi địa chỉ đó cho tôi, để tôi nhập địa chỉ email của bạn vào nhóm “lthao”, hầu chúng ta có thể trao đổi được với nhau.

Nếu trường hợp đang chia sẻ mà bị thoát ra ngoài, thì xin bạn nháy vào tên tôi trong danh sách hiện ra khi bạn vào Yahoo Messenger, và báo cho tôi biết để tôi mời các bạn trở lại phòng “chia sẻ”. Bạn cũng có thể tự vào phòng LINH THAO TRONG CUỘC SỐNG như đã chỉ ở trên.

Nếu có vấn đề gì thật riêng tư và cần trao đổi riêng, xin bạn gởi email cho tôi theo một trong hai địa chỉ [email protected]  [email protected] . Bạn đừng gởi những thư thật riêng tư vào địa chỉ nhóm [email protected], vì như vậy các bạn khác cũng đọc được. Nếu email không đủ để nói về vấn đề riêng tư này, chúng ta sẽ dùng điện thoại để trao đổi; bây giờ có những thẻ điện thoại cho phép liên lạc giữa những người ở Mỹ với nhau cũng như những người ở Mỹ và Canada với giá rẻ, chẳng hạn có thể nói chuyện trong khoảng 2 tiếng đồng hồ và chỉ tốn 5 dollars.

 

HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]