ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN

Mừng bạn đă ghé thăm trang Web của Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

Đời Sống

 

Tiêu Chuẩn Nhận Biết T́nh Yêu Chân Thực

Hoa Xuân

Sự Nghiệp

Hạnh Phúc

T́nh Yêu và Tuổi Trẻ

Tiếng Việt Của Con Em Chúng Ta

 

 

Như Thấy Đấng Vô H́nh

 

Thư Ngỏ Mời Bạn Làm Linh Thao Trong Cuộc Sống Qua Internet

Các Khóa Linh Thao Qua Internet

Đăng Kư Làm Linh Thao

Những Điều Cơ Bản Cần Biết Để Làm Linh Thao

Điểm Gợi Ư Cầu Nguyện

Bạn Đường Thiêng Liêng

Gợi Ư Và Chia S

 

 

Chia Sẻ Lời Chúa

 

Chúa Nhật Năm A
Chúa Nhật Năm B
Chúa Nhật Năm C

Chia Sẻ Đức Tin Qua Internet

 

Thư Ngỏ

Đề Tài

       

Linh Đạo

 

Bạn Đường Của Người Làm Linh Thao

Để Tự Do Và Hạnh Phúc Hơn

Linh Thao Mười Ngày

Linh Thao Trong Cuộc Sống

Hiện Tại Mới Quan Trọng

Đặc Sủng Ḍng Tên

Sách Linh Thao Của Thánh Ynhă

Tự Thuật Của Thánh Ynhă

 

 

Thần Học

 

Dẫn Nhập Thần Học

Mặc Khải

Sẽ Sống Nếu Bạn Tin

Giá Trị Cứu Độ Nơi Các Tôn Giáo Ngoài Kitô

Ân Sủng và Biểu Tượng

Thiên Chúa Ba Ngôi

Những Bước Đường T́nh Yêu

 

Lời T́nh Yêu Qua H́nh Ảnh

Giáo Xứ Ninh Cù

Về Tác Giả

 

Pages In Enghish

 

Spiritual Exercises Via Internet

Spiritual Exercises: Understanding And Giving

Ignatius’ Books

 

A Christian View on World Religions

Hypostatic Union and Incarnation

The Unsurpassable Climax of All Revelation

Dogma and Infallibility: An Understanding

Audience and Method Which Differ

God is Love: Expressed in History

Symbols of Love

Fingers Pointing To The Moon

 

       
 

Bạn có thể liên lạc với tác giả qua e-mail [email protected]

Chúc bạn những điều tốt lành nhất.