HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

CÁC BƯỚC CẦU NGUYỆN      LƯỢNG GIÁ CẦU NGUYỆN     CHIA TRÍ     XÉT MÌNH

 

 

VỚI ƠN CHÚA BẠN CÓ THỂ GẶP NGÀI Ở BẤT CỨ NƠI VÀ THỜI ĐIỂM NÀO

LINH THA0 TRONG CUỘC SỐNG QUA INTERNET

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Thánh Ynhã dạy:

“Khi xong cuộc Linh Thao trong khoảng 15 phút, hoặc ngồi hoặc đi đi lại lại, tôi sẽ kiểm điểm xem việc chiêm niệm hay suy gẫm đã diễn ra thế nào; nếu không tốt đẹp, tôi xét xem nguyên cớ bởi đâu, và khi thấy, tôi ăn năn để sửa mình về sau; nếu tốt đẹp, tôi tạ ơn Thiên Chúa, và lần khác sẽ làm như vậy” [77].

Sau đây là bốn câu hỏi gợi ý giúp lượng giá giờ cầu nguyện:

1. Tôi được gì trong giờ cầu nguyện vừa qua?
Tôi có được bình an? Có cảm thấy thư thái hạnh phúc? Sốt sắng?
Tôi được đánh động ở điểm gì nhất? Tôi được ơn gì đặc biệt trong bài cầu nguyện này?
Tôi có được “ơn xin” của bài cầu nguyện không? (ơn đã xin ở bước thứ tư của các bước cầu nguyện).

2. Tôi có hài lòng với giờ cầu nguyện này không?
Câu hỏi này sẽ giúp chúng ta cố gắng tìm ra nguyên do làm mình không hài lòng lắm với giờ cầu nguyện.

3. Nếu tôi đã trả lời “không hài lòng” hoặc “không hài lòng lắm”, thì đâu là nguyên do làm tôi không hài lòng lắm với giờ cầu nguyện?
Có phải vì tôi lười biếng cầu nguyện? vì tôi thiếu quảng đại, thiếu tình yêu?
Hay tôi bị chia trí trong giờ cầu nguyện? Và nếu vì vậy, thì tôi bị chia trí về điều gì?
Nó có phản ánh một vướng bận hay quyến luyến lệch lạc của tôi không?
Tôi có cảm thấy mất bình an không? Nếu bị mất bình an, đó là dấu chỉ có trục trặc nơi chính mình cần phải được chỉnh sửa.

4. Cuối cùng, hãy nói chuyện với Chúa dựa vào những ơn mình nhận được, hay những lỗi lầm mình mắc phải.

Lưu ý:
Số trong […] là số trong sach Linh Thao của thánh Ynhã.

 

HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

CÁC BƯỚC CẦU NGUYỆN      LƯỢNG GIÁ CẦU NGUYỆN     CHIA TRÍ     XÉT MÌNH

 

Chúc các bạn an vui.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]