HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

CÁC BƯỚC CẦU NGUYỆN      LƯỢNG GIÁ CẦU NGUYỆN     CHIA TRÍ     XÉT MÌNH

 

 

VỚI ƠN CHÚA BẠN CÓ THỂ GẶP NGÀI Ở BẤT CỨ NƠI VÀ THỜI ĐIỂM NÀO

LINH THA0 TRONG CUỘC SỐNG QUA INTERNET

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Thánh Ynhã chỉ chúng ta cầu nguyện theo sáu bước sau đây:

1. Bước thứ nhất là ý thức Chúa đang hiện diện với mình.
Chọn chỗ nào mình thấy là tốt nhất cho việc cầu nguyện;
đứng cách đó khoảng một hai bước và lâu khoảng bằng một kinh Kính Mừng, ý thức mình đang hiện diện trước Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương mình;
rồi kính cẩn chào Chúa (diễn tả bằng thân xác nếu không có gì ngăn trở) [75].

2. Bước thứ hai là xin ơn Thánh Thần.
Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Yêsu Phục Sinh,
để Ngài thanh tẩy mình,
để Ngài giúp mình bỏ những vướng bận đặc biệt trong giờ cầu nguyện này,
và xin Ngài giúp mình gặp gỡ Thiên Chúa [46].

3. Bước thứ ba là hội nhập vào khung cảnh bài cầu nguyện [47].
 Sở dĩ vậy là vì chúng ta thường đến với Thiên Chúa qua trung gian hữu hình.
Nếu bạn thấy khó khăn để làm bước hội nhập vào khung cảnh, bạn có thể đọc chậm chậm đoạn Kinh Thánh sẽ dùng cầu nguyện.

4. Bước thứ tư là ơn xin của bài cầu nguyện [48].
Thánh Ynhã dạy: “xin điều mình khao khát”. Mỗi bài cầu nguyện đều có ơn xin riêng.
Hãy cố gắng hiểu và khao khát điều mình xin.
Bạn cần xác định và nhớ ơn xin của bài cầu nguyện, để bạn có thể nói chuyện với Chúa về điều này, cũng như khi lượng giá cầu nguyện bạn sẽ xem bạn có được ơn xin này không.

5. Bước thứ năm là các điểm gợi ý giúp cầu nguyện [50.51.52].
Có nhiều điểm được gợi ý cho một bài cầu nguyện, tuy nhiên người tĩnh tâm không buộc phải đi hết tất cả các điểm đã được gợi ý trừ phi người hướng dẫn nói cần phải đi hết.
Nếu điểm nào giúp bạn gặp gỡ được Thiên Chúa, thì bạn hãy ở lại đó, và đừng ham đi xa hơn, vì cầu nguyện là để gặp gỡ Thiên Chúa, để sống và cảm nghiệm hạnh phúc với Thiên Chúa; một khi đã đạt được mục đích thì các điểm gợi ý không còn quan trọng nữa [2.76].

6. Bước thứ sáu là nói chuyện tâm sự với Chúa [54].
Thánh Ynhã dạy hãy nói chuyện thân thưa với Chúa về những gì mình thấy trong lòng trong giờ cầu nguyện.
Hãy nói chuyện thân thưa với Chúa như một người bạn với một người bạn, như một người tôi tớ với chủ, như thần dân với vua.
Một điều nữa cũng cần lưu ý: sau mỗi điểm có thể tâm sự liền với Chúa, không nhất thiết phải chờ đến cuối giờ cầu nguyện.

Lưu ý:
Các số nằm trong […] là các số trong sách Linh Thao của thánh Ynhã.

Trong thời gian đầu, nên theo sát các bước cầu nguyện ở trên.

HOME    NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH   ĐIỀU CẦN BIẾT   BẠN ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG   KHÓA LINH THAO   ĐĂNG KÝ   GỢI Ý CẦU NGUYỆN

CÁC BƯỚC CẦU NGUYỆN      LƯỢNG GIÁ CẦU NGUYỆN     CHIA TRÍ     XÉT MÌNH

 

Chúc các bạn an vui.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]