HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

 

BẠN ĐƯỜNG LINH THAO

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

. 1

Lời nói đầu. 1

A. ĐIỀU KIỆN NỘI TÂM ĐỂ LÀM LINH THAO.. 1

1. Khao khát nên thánh. 1

2. Ḷng quảng đại 1

B. VỀ CẦU NGUYỆN.. 3

 

 

Lời nói đầu

 

            Những trang sau là những trích đoạn trong quyển ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN. Nó như một bản tóm nhằm giúp người làm linh thao hiểu hơn một chút về linh thao và giúp làm xét gẫm cùng nhận định thiêng liêng.

            V́ đây là bản tóm và trích, nên không thoả măn người đọc. Nếu ai muốn rơ hơn, xin đọc chính quyển

ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN

            Chân thành cám ơn.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

 

 

A. ĐIỀU KIỆN NỘI TÂM ĐỂ LÀM LINH THAO

            Có phải tất cả mọi người đều có thể làm Linh Thao được không?

1. Khao khát nên thánh
a. Thiếu ḷng khao khát sống tốt hơn, không thể làm Linh Thao

            Không phải ai cũng làm Linh Thao được. Có những người chỉ có thể làm được tuần thứ nhất của Linh Thao: “Phải đề ra cho mỗi người việc ǵ có thể giúp họ và làm ích cho họ hơn, tùy theo mức độ họ sẵn sàng đón nhận. Bởi vậy đối với một người muốn cố gắng học hỏi và thỏa măn linh hồn tới một mức độ nào đó, th́ có thể đề nghị cho họ việc xét ḿnh.... không nên dẫn đưa họ vào việc chọn bậc sống và những việc Linh Thao khác ngoài khuôn khổ tuần thứ nhất” (LT.18).

            Những người chỉ ao ước tiến bộ tới một mức độ nào đó, không thể làm trọn vẹn Linh Thao được! Đúng ra phải nói: không nên cho những người như vậy làm Linh Thao, v́ không chắêc thu lượm được nhiều kết qủa như ḿnh mong ước, và nhất là khi không có nhiều giờ để giúp họ; và nếu là cuộc Linh Thao cho một nhóm người, th́ những người “không có thái độ nội tâm tương ứng” này có thể phá hủy bầu khí thiêng liêng, và làm ảnh hưởng gây kết qủa xấu cho khóa Linh Thao.

b. Ao ước khao khát nên trọn lành hơn nữa

            Để có thể làm trọn vẹn Linh Thao, cần phải có thái độ nội tâm cần thiết: ḷng khao khát thuộc trọn về Chúa, ao ước nên trọn lành, ước mong nên thánh.

2. Ḷng quảng đại

            Ḷng quảng đại là thái độ duy nhất cần thiết để chuẩn bị và làm Linh Thao.

a. Dâng trót con người ḿnh cho Chúa

             Thánh Y-nhă nói: “Người luyện tập Linh Thao sẽ được nhiều ích lợi nếu bước vào với ḷng quảng đại và hào hiệp với Đấng Tạo Hóa và Chúa ḿnh, dâng trót cho Ngài cả ư muốn và tự do của ḿnh cho Chúa Chí Tôn, để mặc Ngài sử dụng chính ḿnh cũng như mọi sự ḿnh có theo Thánh Ư Ngài” (LT.5).

b. Để tùy Chúa làm tất cả những ǵ Ngài muốn

            Quảng đại, theo ngôn từ của thánh Y-nhă, là thái độ sẵn sàng để Chúa làm bất cứ điều ǵ Ngài muốn về ḿnh; Ḿnh sẵn sàng mở ḷng ra trước tác động của Thánh Thần, để tùy Chúa lôi kéo ḿnh, và ḿnh sẵn sàng đáp trả mọi đ̣i hỏi của thánh ư Chúa. Quảng đại, hàm chứa tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa để Ngài định đoạt về đời ḿnh, để Ngài làm cho ḿnh những ǵ Ngài muốn; và chắc chắn đó là điều tốt nhất đối với ḿnh.

            Khao khát nên thánh , ḷng quảng đại sẵn sàng thực hành tất cả những ǵ Chúa muốn về ḿnh, là yếu tố cần thiết để làm Linh Thao.

c. Ḷng quảng đại được cụ thể hóa

            Quảng đại, chính là t́nh yêu của ḿnh đối với Thiên Chúa. Ḷng quảng đại được biểu lộ một cách cụ thể trong chính cuộc sống, trong từng hành vi cụ thể của chúng ta, và trong trọn cả ngày sống.

i. Giữ thinh lặng bên ngoài qua việc kiềm chế ngũ quan

            Linh Thao là thờigian đặc biệt mà người làm Linh Thao muốn dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thế nên, người làm Linh Thao sẽ cầm giữ ngũ quan để không bị những tác động bên ngoài chi phối: giữ con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi. Để nếu cần, nghe như không nghe, nh́n nhưng như không nh́n, không nói khi không thực sự cần phải nói.

ii. Giữ thinh lặng nội tâm

            Người làm Linh Thao gạt bỏ mọi bận tâm thường ngày cũng như những ǵ không phải suy nghĩ, để dành tất cả thời gian và con người ḿnh cho Thiên Chúa trong những ngày này.

            Người làm Linh Thao gạt bỏ những tư tưởng "chia trí" và “không hợp” không chỉ trong giờ cầu nguyện, mà c̣n cả trong suốt ngày sống nữa. Tuy vậy, trong lúc xét gẫm và xét ḿnh, người làm Linh Thao phải t́m hiểu nguyên do tại sao ḿnh lại hay bị chia trí và thường bị bận tâm về những điều đó, để có thể nhận biết về ḿnh hơn.

iii. Ư thức ḿnh sống trước nhan Chúa

            Trong thời gian Linh Thao, người tĩnh tâm luôn sống dưới con mắt Chúa, luôn ư thức Chúa đang hiện diện với ḿnh và đang yêu thương ḿnh, và luôn sống trong tâm t́nh của mầu nhiệm ḿnh đang cầu nguyện suốt cả ngày.


B. VỀ CẦU NGUYỆN

 

HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]