HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

 

BẠN ĐƯỜNG LINH THAO

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

2. Tội 1

3. Lời Mời Gọi Của Vua Hằng Sống. 2

4. Lời Thiên Chúa Thực Hiện Sứ Mạng Cha Trao Phó. 2

5. Ngày Ynhă. 2

6. Con Đường T́nh Yêu. 3

7. Phục Sinh. 3

8. Chiêm Niệm Để Được T́nh Yêu. 4

E. ĐỂ DUY TR̀ VÀ PHÁT TRIỂN ƠN LINH THAO.. 5

 

 

2. Tội

            Tôi là ai? Tôi là ai đối với Thiên Chúa và tha nhân? Mục đích và yêu cầu của những bài cầu nguyện về tội là ǵ? Như thế nào th́ được coi là đạt yêu cầu của tuần thứ nhất này?

            Tôi là một tội nhân nhưng được Thiên Chúa yêu thương vô cùng! Chúng ta sẽ xét về hai phương diện: trí và tâm.

a. Trí

            Làm sao để mỗi người thấy sự xấu xa ác hại của tội và nhận biết thực sự rằng ḿnh là tội nhân.

i.Nhận biết ḿnh là tội nhân

            Nhận biết rơ về chính ḿnh và thân phận hèn yếu của ḿnh không phải là chuyện dễ dàng. Có người cho rằng ḿnh không có tội, ḿnh chẳng phạm tội ǵ! Có người cũng cho rằng ḿnh là một tội nhân, nhưng ai mà không phạm tội, bản tính[1] con người mà?!

            Nếu người nào suy nghĩ như vậy, th́ họ sai lầm! Tội là hành vi tự do của con người, tôi cố t́nh làm điều tôi thấy tôi không nên làm và không được phép làm.

ii. Nhận biết sự xấu xa và ác hại của tội

            Chính hành vi tự do “cố t́nh làm điều tôi không được phép làm”, đă làm biến dạng con người tôi, khiến tôi không c̣n đẹp như trước nữa, khiến tôi không c̣n dễ thương và đáng yêu như trước nữa. Do phạm tội, tôi đă làm mất phẩm giá con người ḿnh, và làm tôi “xấu như qủy”.

            Tội không phải là thực tại ngoài ḿnh, nhưng do ḿnh mà ra, là chọn lựa tự do của ḿnh. T́nh trạng tội là hậu qủa chọn lựa cố t́nh của ḿnh, do chính hành vi tự do của ḿnh làm thành.

            Thiên Chúa muốn con người luôn sống yêu thương, để mỗi ngày một đẹp hơn, dễ thương hơn và tự do hạnh phúc hơn. Không làm theo ư Thiên Chúa là tội. Không làm theo những ǵ lương tâm thấy là đúng là tốt cho ḿnh, là không làm theo ư Thiên Chúa.

            Tội là không vâng lời Thiên Chúa, nhưng không phải chỉ là không vâng lời Thiên Chúa, mà c̣n là xúc phạm đến Thiên Chúa, không tin rằng Thiên Chúa yêu thương ḿnh và muốn làm những điều tốt lành cho ḿnh.

b. Tâm

            Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong lúc chúng ta c̣n là tội nhân (Rm.5,8). Cảm nghiệm t́nh yêu Thiên Chúa đối với ḿnh và ao ước trở về với Ngài, là yêu cầu mà mỗi người làm Linh Thao phải đạt được trong tuần thứ nhất.

i. Cảm nhận Thiên Chúa yêu thương tha thứ

            Tội là hành vi từ chối Thiên Chúa, không c̣n yêu thương thuận phục Thiên Chúa nữa.

            Hai người yêu nhau luôn muốn làm hài ḷng nhau, họ không muốn làm trái ư nhau; chỉ một hành vi làm người kia buồn, là họ đă lo lắng và muốn chuộc lại lỗi lầm, cho dù đó chỉ là xúc phạm nhỏ. Cũng vậy người ta chỉ cảm thấy tội ḿnh thực nặng nề và muốn trở về với Thiên Chúa khi cảm nhận Thiên Chúa yêu thương ḿnh vô cùng.

            Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Chính v́ yêu thương nên Ngài luôn trông chờ chúng ta trở lại với Người, và Người sẵn sàng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta thống hối.

            Những bài cầu nguyện về tội không nhằm làm chúng ta bị tê liệt hay bị dằn vặt hoặc mặc cảm, nhưng để giúp chúng ta thấy được t́nh yêu vô bờ của Thiên Chúa khi Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

ii. Khao khát trở về với Thiên Chúa

            Đứng trước t́nh yêu vô bờ của Thiên Chúa và thấy ḿnh tội lỗi thấp hèn như vậy, bây giờ tôi phải làm ǵ?

            Thái độ của chúng ta là sám hối xin Thiên Chúa thứ tha, và ao ước khao khát bắt đầu một đời sống mới với Thiên Chúa.

            Khao khát yêu mến Thiên Chúa, xin Thiên Chúa thứ tha tội lỗi, ao ước bắt đầu một đời sống mới với Thiên Chúa, là tâm t́nh của một người thống hối thật sự.

            Cảm nhận ḿnh là tội nhân, thấy ḿnh được Thiên Chúa yêu thương vô cùng dù ḿnh tội lỗi nặng nề, khao khát ao ước trở về bắt đầu một đời sống mới với Thiên Chúa, là đạt yêu cầu của tuần thứ nhất.

3. Lời Mời Gọi Của Vua Hằng Sống

            “Tiếng gọi Vua Đời Tạm giúp chiêm ngắm đời sống Vua Vĩnh Cửu”, là bài cầu nguyện nằm giữa tuần nhất và tuần hai. Bài cầu nguyện này xác định thái độ cần thiết để có thể cầu nguyện tốt những bài cầu nguyện tiếp theo sau.

            Ơn xin của bài cầu nguyện này: “xin ơn đừng giả điếc trước lời mời gọi của Chúa nhưng mau mắn thi thành thánh ư Ngài”.

            Dù chúng ta tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đă yêu thương tha thứ tội lỗi và mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để chinh phục thế gian, để làm cho con người nhận biết t́nh yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta có sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa không?

            Chọn Thiên Chúa và đặt thánh ư Ngài trên tất cả, kết hiệp với thánh ư Thiên Chúa[2], sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Ngài dù thế nào chăng nữa, ngay cả trong khó nghèo khổ nhục, là yêu cầu của bài cầu nguyện này[3].

4. Lời Thiên Chúa Thực Hiện Sứ Mạng Cha Trao Phó

            Chúng ta đang ở trong tuần thứ hai của Linh Thao: cầu nguyện về Ngôi Lời nhập thể, từ mầu nhiệm nhập thể cho đến ngày đức Yêsu được rước vào thành Yêrusalem cách long trọng.

            “Xin hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đă làm người v́ tôi, để yêu Ngài hơn và theo Ngài” (LT.104).

a. Hiểu Chúa hơn, yêu Chúa và theo Chúa hơn

            Vô tri bất mộ. Nếu càng hiểu biết về Chúa, th́ sẽ càng yêu mến Chúa hơn. Cái biết ở đây không chỉ là cái biết do nghe nói, nhưng chủ yếu là cái biết thâm sâu do được cảm nghiệm.

            Thiên Chúa là ai? Là Đấng yêu tôi đến độ nhập thể làm người v́ tôi. Nếu Thiên Chúa yêu tôi như vậy, tôi phải làm ǵ để đáp lại t́nh yêu của Thiên Chúa đây? Chỉ có t́nh yêu mới đáp trả được t́nh yêu.

            T́nh yêu được diễn tả cách cụ thể, chính Thiên Chúa đă nhập thể để phục vụ con người: “con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc.10,45); c̣n tôi, tôi phải làm ǵ để yêu Thiên Chúa đây? Tôi phải nên giống Ngài, phải theo Ngài.

b. Đồng h́nh đồng dạng với Chúa hơn

            Hiểu Chúa hơn, để yêu Ngài hơn và theo Ngài hơn. Đó là cách nói khác của cùng nội dung “để trở nên đồng h́nh đồng dạng với đức Yêsu Kitô” (Pl.3,10), “nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người, nếu ta cùng đau khổ với Người, ta sẽ cùng thống trị với Người”, “tôi sống nhưng không c̣n phải tôi sống, nhưng là chính đức Kitô Ngài sống trong tôi” (Gl.2,20).

            Nên giống Chúa Yêsu hơn, v́ Chúa Yêsu là người mẫu của chúng ta, Ngài là thần tượng, là Đấng mà chúng ta phải bắt chước và quy chiếu về. Yêu thương là trở nên một với nhau, nếu chúng ta yêu thương Thiên Chúa, nghĩa là, chúng ta nên giống Chúa Yêsu hơn.

5. Ngày Ynhă

            Trong “ngày thứ tư của tuần thứ hai” (LT.136) thánh Y-nhă đề nghị một số bài cầu nguyện (Hai Hiệu Cờ, Ba Mẫu Người, Ba Bậc Khiêm Nhường) và việc “chọn lựa bậc sống”. Tuy không phải tất cả những điều trên được làm trong một ngày, nhưng chúng ta cứ quy ước gọi tạm là “ngày Y-nhă”.

            Thánh Y-nhă muốn ǵ khi gợi ư những bài cầu nguyện nêu trên?

            Trong tất cả các bài cầu nguyện này, thánh Y-nhă đều dạy chúng ta làm ba cuộc tâm sự: một với Đức Mẹ, một với Chúa Con và một với Chúa Cha, nài xin cho ḿnh được đứng vào dưới cờ của Chúa Yêsu bằng:

·        ơn được nghèo khó trong ḷng tột bậc, và ngay cả được ơn nghèo khó thực sự nếu Chúa được tôn vinh hơn;

·        ơn chịu xỉ nhục và khinh chê để bắt chước Chúa hơn nếu điều này không gây dịp tội cho ai và không làm mất ḷng Chúa.

a. Nhận thức, chọn và được chọn

            Trong bài cầu nguyện về Hai Cờ, thánh Y-nhă dạy chúng ta xin ơn nhận biết mưu mô của kẻ thù và ơn trợ giúp để tránh, cũng như ơn nhận biết đời sống chân thực mà Chúa dạy cùng ơn để bắt chước (LT.139). Trong bài Ba Mẫu Người, chúng ta xin ơn chọn điều nào làm vinh danh Chúa hơn (LT.152). Trong suy gẫm về Ba Bậc Khiêm Nhường, xin Chúa chọn ḿnh để ḿnh bắt chước và phục vuï Chúa hơn (LT.168).

            Như vậy chúng ta thấy, tiến tŕnh ơn xin của các bài cầu nguyện Y-nhă đi từ xin cho ḿnh nhận thức, đến xin cho ḿnh chọn, và sau đó xin Chúa chọn ḿnh vào đời sống nghèo và xỉ nhục khinh chê.

b. Để hiểu rơ hơn về con người ḿnh

            Các bài cầu nguyện Y-nhă cho chúng ta hiểu biết hơn về con người của chúng ta: xem chúng ta đă nhận thức về con đường của đức Yêsu như thế nào, và xem chúng ta có dám chọn theo đức Yêsu nghèo và bị xỉ nhục không, xem chúng ta có sẵn sàng sống như Chúa Yêsu đă sống không?

6. Con Đường T́nh Yêu

            Tuần thứ ba của Linh Thao cầu nguyện về đức Yêsu chịu khổ h́nh. Đức Yêsu đối diện biến cố khổ nạn với tất cả sự run en sợ sệt như chúng ta mọi đàng, nhưng Ngài sẵn sàng vâng theo Ư Cha v́ yêu thương Cha và yêu thương con người.

            Cố gắng đi vào tâm t́nh của đức Yêsu trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời tại thế này. Ngài tê tái ḷng biết bao khi thấy một người thân yêu sẽ phản bội và nộp Ngài: t́nh yêu của Ngài bị từ khước, bị phản bội. Ngài đă ghê sợ thập giá và cái chết, đặc biệt trong vườn dầu, nhưng Ngài đă vâng lời cho đến chết mà không một lời oán than. Hăy đi vào tâm t́nh của đức Yêsu, và ư thức rằng: chính v́ tôi và cho tôi mà đức Yêsu đă chấp nhận tất cả những sự ấy.

            T́nh yêu không hoàn toàn được diễn tả bằng lời nói nhưng chủ yếu bằng việc làm. Trong cuộc sống tại thế này, dường như thập giá gắn liền với t́nh yêu: thập giá là cách thế tuyệt diệu diễn tả t́nh yêu. Không thể hiểu được thập giá nếu không nh́n trong nhăn quan t́nh yêu.

            Hiểu Chúa, để yêu Chúa và theo Chúa hơn. Chúa đă chết v́ yêu tôi, tôi phải làm ǵ và phải có thái độ nào đối với Người yêu tôi dường ấy?

            Xin cho ḿnh hiểu nỗi đau buồn của Chúa (Yn.13 Mc.14); tại sao Chúa phải chịu đau khổ cô đơn[4] như vậy? Phải chăng Chúa chịu tất cả những điều đó v́ yêu thương tôi vô cùng?

            Xin cho ḿnh cảm nghiệm được t́nh yêu của Chúa đối với ḿnh; xin cho ḿnh yêu lại Chúa đến độ ao ước được chia sẻ nỗi đau buồn của Chúa, muốn được đồng h́nh đồng dạng với Đấng yêu thương ḿnh vô cùng như vậy.

            Thánh Y-nhă dạy: “xin cho ḿnh được đau đớn, hối hận và xấu hổ, v́ chính bởi tội tôi mà Chúa phải bị khổ h́nh như vậy” (LT.193); “xin cho ḿnh được đau đớn với Chúa Kitô thống khổ, tan nát cơi ḷng với Chúa Kitô tan nát tâm hồn, được ơn khóc lóc và đau đớn trong ḷng v́ bao đau đớn mà Chúa Kitô đă chịu v́ tôi” (LT.203).

7. Phục Sinh

            Chúng ta bước sang tuần thứ tư của Linh Thao: cầu nguyện về đức Yêsu Phục Sinh.

            Khi đức Yêsu c̣n tại thế và trước cuộc khổ nạn, chưa có ai biết rơ đức Yêsu là Thiên Chúa. Dù Ngài đă ba lần loan báo rằng Ngài sẽ bị bắt, bị đánh đ̣n, bị giết và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại; nhưng khi Ngài bị bắt và chết, không có ai tin Ngài sẽ sống lại; thậm chí khi Ngài đă sống lại và hiện ra cho các phụ nữ, và họ đi báo tin cho các tông đồ, thế mà các tông đồ cũng không tin (Mc.16,9-11).

            Để tin đức Yêsu đă sống lại, có lẽ không tuyệt đối cần các tông đồ[5]; nhưng để tin đức Yêsu là Thiên Chúa, chắc chắn cần lời chứng của các tông đồ[6].

            Chính nhờ tin vào đức Yêsu Phục Sinh mà các tông đồ nhận biết Thánh Thần là Thiên Chúa: nhờ Thánh Thần đức Yêsu trao ban khi Ngài hiện ra cho các tông đồ (Yn.20,22) mà các tông đồ nhận biết đức Yêsu là Thiên Chúa, và cũng nhờ đức Yêsu Phục Sinh mà các tông đồ nhận biết Thánh Thần là Thiên Chúa.

            Thánh Y-nhă viết trong LT.221: “Xin điều tôi ao ước. Ở đây xin ơn để cảm nghiệm sâu xa và mănh liệt niềm hân hoan và vui mừng v́ vinh quang và vui mừng của đức Kitô Chúa chúng ta”.

            Niềm vui mừng và hân hoan ở đây là niềm vui mừng và hân hoan tận thâm sâu trong tâm hồn, do cảm nghiệm Chúa đă phục sinh, nhờ đó niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Trung Tín được củng cố; và một khi tin Chúa Phục Sinh là Thiên Chúa, con người chúng ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, và như vậy chúng ta hân hoan và vui mừng.

            Niềm hân hoan và vui mừng này không ai có thể lấy mất được, v́ “dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có ǵ có thể tách tôi ra khỏi t́nh yêu của Thiên Chúa trong Chúa Kitô” (Rm.8,38-39).

8. Chiêm Niệm Để Được T́nh Yêu

            Đây là bài cầu nguyện cuối cùng trong sách Linh Thao của thánh Y-nhă.

            “Xin ơn nhận biết thâm sâu về tất cả ơn lành ḿnh đă lănh nhận, để rồi một khi đă nhận ra th́ ḿnh có thể yêu mến và phụng sự Chúa Chí Tôn trong mọi sự” (LT.233).

            Làm sao để cảm nhận Thiên Chúa luôn hiện diện và yêu thương ḿnh trong từng giây phút của cuộc sống, để rồi ḿnh yêu lại Chúa và phục vụ Ngài trong mọi nơi mọi lúc, đó là mục đích của bài cầu nguyện này.

            Xin Chúa làm cho con yêu Chúa

            Yêu là trao tặng người yêu những ǵ ḿnh có (LT.231). Nếu Thiên Chúa đă tặng ban cho chúng ta tất cả, ngay cả những ǵ qúy nhất với Ngài là Chúa Con và Chúa Thánh Thần, th́ chúng ta phải dâng ǵ lại cho Chúa đây?

            Với “kinh dâng hiến”, thánh Y-nhă dạy chúng ta dâng tất cả cho Thiên Chúa, và chỉ xin Ngài một điều duy nhất “XIN LÀM CHO CON YÊU CHÚA, và ơn đó là đủ cho con” (LT.234).


E. ĐỂ DUY TR̀ VÀ PHÁT TRIỂN ƠN LINH THAO

            Một bận tâm của người làm Linh Thao “đạt kết qủa” là, làm sao để duy tŕ và phát triển ơn Linh Thao?

            Đây là một bận tâm rất chính đáng!

            Linh Thao không là kết thúc hay điểm cực đại của đời sống thiêng liêng, nhưng nó là khởi đầu của một giai đoạn sống mới thân thiết hơn với Chúa và quảng đại hơn với anh chị em.

            Nguyên tắc tổng quát: mỗi ngày tiếp tục làm điều đă tập trong thời gian Linh Thao. Một cách cụ thể, luôn sống với ư thức Chúa đang hiện diện với ḿnh và yêu thương ḿnh, chấp nhận mọi biến cố xảy tới với ḿnh trong niềm tin “Thiên Chúa có thể làm nó thành tốt đối với ḿnh”, hy sinh liên lỉ nhất là giữ ǵn ngũ quan để luôn kết hiệp với Chúa.

a). Luôn sống đời sống thường ngày với ư thức Thiên Chúa luôn hiện diện và yêu thương ḿnh

            Tâm t́nh của Thánh Vịnh 139 (138): Thiên Chúa luôn yêu thương và nh́n xem săn sóc ḿnh. Chúa Yêsu dạy: “Chúa Cha và Ngài luôn ở với chúng ta” và “Thánh Thần luôn ở với chúng ta” (Yn.14,23.16). Thiên Chúa luôn ở với chúng ta v́ Ngài yêu thương ta. Chúng ta cần ư thức rơ điều này, để luôn sống với tâm t́nh Thiên Chúa luôn hiện diện với ḿnh.

            Nếu Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, chúng ta đâu c̣n cô đơn nữa; cho dù tất cả có bỏ chúng ta th́ Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ chúng ta: Người luôn yêu thương chúng ta.

            Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, chúng ta c̣n sợ ǵ nữa? Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, chúng ta không cảm thấy yên tâm và hạnh phúc sao?

            Sống tâm t́nh Chúa luôn hiện diện, là đă khởi đầu giờ cầu nguyện liên lỉ.

b). Vui nhận Ư Chúa làm ư ḿnh

            Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta mỗi ngày bằng nhiều h́nh thức khác nhau: qua lương tâm, những ǵ lư trí nhận thấy qua những biến cố, ngay cả những biến cố trái ư ḿnh, lời nói của người này người kia, trang sách này tập vở kia. Như vậy, chúng ta phải lắng nghe Chúa qua mọi dấu chỉ trong cuộc sống, trong từng biến cố của cuộc sống thường ngày.

            Lắng nghe và thực hiện Ư Chúa, chấp nhận và lấy Ư Chúa làm ư ḿnh, đó là kết hiệp với Thiên Chúa trong hành động.

            Giờ cầu nguyện chính thức là cao điểm của giờ cầu nguyện liên lỉ suốt này; kết hiệp với Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện là cao điểm của tiến tŕnh kết hiệp với Thiên Chúa trong suốt ngày.

c). Hy sinh hăm ḿnh liên lỉ

            Từ bỏ ḿnh liên lỉ, quảng đại với Chúa, sẽ giúp ḿnh dễ dàng cầu nguyện hơn, dễ dàng gặp Thiên Chúa hơn.

            Từ bỏ ḿnh, chấp nhận trái ư v́ ích lợi của tha nhân, giữ ǵn ngũ quan để luôn sống thân thiết với Thiên Chúa, luôn vâng phục thánh ư Chúa trong từng biến cố nhỏ, chọn Thiên Chúa trên hết, là dấu chỉ cho thấy ḿnh đang thuộc về Thiên Chúa.

            Linh Thao chỉ là khởi đầu của một giai đoạn mới trong đời sống thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng ta quảng đại với Chúa, để chúng ta tăng trưởng mỗi ngày một hơn về đời sống thiết thân với Chúa, bằng:

·         ư thức liên lỉ Thiên Chúa luôn yêu thương và hiện diện với chúng ta,

·         sẵn sàng vâng phục Thánh Ư Thiên Chúa,

·         từ bỏ ḿnh,

·         xét ḿnh và xét gẫm mỗi ngày.

 

HOME     LINH ĐẠO     BẠN ĐƯỜNG LINH THAO          BD1          BD2          BD3          BD4          BD5

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]

 [1] Thực ra, tội không thuộc bản tính con người. Con người có thể không phạm tội. Phạm tội hay không là tùy tự do mỗi người.

[2] Lấy Ư Thiên Chúa làm ư ḿnh.

[3] Xem ghi chú của FranVois Courel, sj, trong SAINT IGNACE DE LOYOLA, Exercices Spirituels, DESCLÉE DE BROUWER 1960, p.65 note 2.

[4] Như thể Chúa Cha cũng bỏ Ngài (Mc.15,34).

[5] Nếu ai đó tin lời chị Maria Magdala (Yn.20,18), th́ biết đức Yêsu đă sống lại, mà không cần nhờ lời chứng của các tông đồ.

[6] Chính v́ thế, Hội Thánh Công Giáo tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. “Hội Thánh được xây trên nền tảng các tông đồ”, dĩ nhiên khi nói như vậy, vẫn phải hiểu: Hội Thánh có nền tảng là chính Thiên Chúa.