Bài Ca Hạt Giống

Những hạt giống rơi xuống lòng đất mẹ
Quyện vào đời giông gió mưa sa
Những hạt giống vùi mình lặng lẽ
Đợi chờ ngày trổ nụ đơm hoa

Chạy dọc suốt hai ngàn năm lịch sử
Hạt giống lăn tròn như những giọt mồ hôi
Theo bước chân rong ruổi khắp núi đồi
Cho thế giới lừng vang Lời Cứu Độ

Những hạt giống long lanh như giọt lệ
Giữa dòng đời đau khổ truân chuyên
Giữa đa đoan bức bách xích xiềng
Vẫn lóng lánh kho niềm tin quý báu

Những hạt giống đượm nồng như giọt máu
Nóng ấm như lòng đạo nghĩa kiên trung
Đỏ thắm như ý chí kiêu hùng
Như hào khí của giống dòng Lạc Việt

Năm thế kỷ, người đi gieo mải miết
Bằng tình yêu gieo giống lúa tình yêu
Lớp lớp người dâng hy lễ toàn thiêu
Trong nước mắt, mồ hôi và máu đỏ

Và hôm nay giữa đồng xanh lộng gió
Sóng lúa vàng tràn ngợp bao la

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *