Trang nhà / Chuyên Đề / Có Gì Hay

Có Gì Hay

[Có Gì Hay] Tập 18 – Bí tích Truyền Chức Thánh 3

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 17 – Bí tích Truyền Chức Thánh 2

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 16 – Bí tích Truyền Chức Thánh 1

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 15 – Bí tích Thánh Thể 3

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 14 – Bí tích Thánh Thể 2

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 13 – Bí tích Thánh Thể 1

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 12 – Bí tích Xức Dầu 2

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 11 – Bí tích Xức Dầu 1

Xem tiếp »

[Có Gì Hay] Tập 10 – Bí tích Rửa Tội 4

Xem tiếp »

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video

Truyền Thông Dòng Tên thực hiện chương trình video talkshow với tên gọi “Có Gì Hay?” trao đổi học hỏi về Bảy Bí Tích. Hiện đã phát 9 tập với 3 Bí Tích: Hoà Giải, Thêm Sức, Rửa Tội. Chương trình này tiếp tục được phát vào Chúa Nhật hằng …

Xem tiếp »