Trang Nhà / Chuyên Đề / Có Gì Hay

Có Gì Hay

Tháng Sáu, 2019

 • 2 Tháng Sáu

  [Có Gì Hay] Tập 18 – Bí tích Truyền Chức Thánh 3

Tháng Năm, 2019

 • 27 Tháng Năm

  [Có Gì Hay] Tập 17 – Bí tích Truyền Chức Thánh 2

 • 20 Tháng Năm

  [Có Gì Hay] Tập 16 – Bí tích Truyền Chức Thánh 1

 • 13 Tháng Năm

  [Có Gì Hay] Tập 15 – Bí tích Thánh Thể 3

 • 6 Tháng Năm

  [Có Gì Hay] Tập 14 – Bí tích Thánh Thể 2

Tháng Tư, 2019

 • 28 Tháng Tư

  [Có Gì Hay] Tập 13 – Bí tích Thánh Thể 1

 • 21 Tháng Tư

  [Có Gì Hay] Tập 12 – Bí tích Xức Dầu 2

 • 14 Tháng Tư

  [Có Gì Hay] Tập 11 – Bí tích Xức Dầu 1

 • 8 Tháng Tư

  [Có Gì Hay] Tập 10 – Bí tích Rửa Tội 4

Tháng Ba, 2019

 • 24 Tháng Ba

  [Có Gì Hay] Tập 8 – Bí tích Rửa Tội 2

 • 18 Tháng Ba

  [Có Gì Hay] Tập 7 – Bí tích Rửa Tội 1

 • 10 Tháng Ba

  [Có Gì Hay] Tập 6 – Bí tích Thêm Sức 3

 • 3 Tháng Ba

  [Có Gì Hay] Tập 5 – Bí tích Thêm Sức 2

Tháng Hai, 2019

 • 28 Tháng Hai

  [Có Gì Hay] Tập 4 – Bí tích Thêm Sức 1

Tháng Một, 2019

 • 28 Tháng Một

  [Có Gì Hay] Tập 3 – Bí tích Hoà Giải 3

 • 20 Tháng Một

  [Có Gì Hay] Tập 2 – Bí tích Hoà Giải 2

 • 13 Tháng Một

  [Có Gì Hay] Tập 1 – Bí tích Hoà Giải 1