Trang chủ / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm

Học Hỏi Phúc Âm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C Ga 14,23-29 Đức Giêsu nói những lời trong bài Phúc âm này trong bối cảnh nào? Đọc Ga 14,21 và 14,23. Hai câu này có những điểm giống nhau nào ? Và có những khác biệt nào? Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C Ga 13,31-33a.34-35  Đức Giêsu nói những lời này khi nào, trong khung cảnh nào? Xin đọc từ đầu chương 13 của Tin Mừng Gioan.  Đọc Ga 13,31-32. Tại sao khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu lại nói : Giờ …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục sinh năm C

  HỌC HỎI TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C Ga 10, 27-30 Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào? xảy ra vào thời gian nào ? Đọc Ga 10,22-26. Đọc Ga 10,24-26. Tại sao những người Do-thái vây quanh Đức Giêsu lại không tin Đức …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C Ga 20,19-31 Đức Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Đức Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn : bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không? Đức Giêsu phục sinh ban …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Phục sinh năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH Lc 24,1-12 Đọc Luca 8,1-3; 23,49.55; 24,1-11.22-24. Bạn nghĩ gì về các phụ nữ vùng Galilê đã đi theo Đức Giêsu? Tại sao các bà đợi sáng ngày thứ nhất mới ra viếng mộ ? Họ ra viếng mộ để làm gì? …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C  Ga 8,1-11 Cho biết bối cảnh xảy ra câu chuyện ở bài Phúc âm này (ở đâu, khi nào). So sánh Ga 8,1-2 với Lc 21,37-38; 22,39. Bạn có nhận xét gì không? Đọc Ga 8,1-6a. Đâu là mục …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM C Ga 8,1-11 Cho biết bối cảnh xảy ra câu chuyện ở bài Phúc âm này (ở đâu, khi nào). So sánh Ga 8,1-2 với Lc 21,37-38; 22,39. Bạn có nhận xét gì không? Đọc Ga 8,1-6a. Đâu là mục …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY  NĂM C Lc 13,1-9 Đọc Lc 13,1. Chuyện gì đã xảy ra với một số người Galilê? xảy ra ở đâu? Đọc Lc 13,2-3. Đức Giêsu nhắc nhở điều gì đối với những người kể lại chuyện đó? Đọc Lc 13,4-5. …

Xem tiếp »