Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh

Kinh Thánh

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C Lc 21, 25-28.34-36 Đọc cả bài Tin Mừng hôm nay. Hãy cho biết trong bài này, Đức Giêsu nói về biến cố nào …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường niên năm B Watch this video on YouTube   HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CN 34 THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ   Ga 18,33b-37. Đọc Ga 18,28 – 19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10, 35-45 35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn …

Xem tiếp »