Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh

Kinh Thánh

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10, 35-45 35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10,17-27 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10,2-12 1. Đọc câu hỏi của mấy người Pharisêu trong Mc 10,2. Bạn thấy câu hỏi này có phải là một cái …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 9,38-43. 45. 47-48   38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 8, 27-35 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B   Ga 6,54a. 60-69 54a Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền …

Xem tiếp »