Bài hát Lời Thầy Cô

 

Tình yêu đích thực luôn tìm ra cách để thể hiện chính mình. Trong ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam, bạn sẽ làm gì để thể hiện tình yêu của mình đối với quý thầy cô, ba mẹ và những đấng bậc trong Giáo Hội?
Một cành hồng đỏ thắm ư? Có lẽ chưa đủ.
Một món quà giá trị ư? Chắc vẫn chưa đủ.
Một lời cầu nguyện tạ ơn và xin ơn chăng? Vẫn còn thiếu điều gì đó…
“Tình yêu cốt ở hành động.
Lòng biết ơn cũng hệ tại ở hành động.”
Truyền thông Dòng Tên xin được cùng bạn mang trong tim Lời Thầy Cô và SỐNG lòng biết ơn bằng hành động, mỗi ngày, từng giây phút. Tất cả hòa thành lời ca tri ân bất tận…

JesCom

Kiểm tra tương tự

Có những kỳ thi

  œ             Có những bài kiểm tra đâu được báo trước để chuẩn bị. …

Hải Hà

(Truyện ngắn) 1. Ông Tư hước mấy hơi ráng kháp ra tiếng bên tai thằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *