Chặng 1: Đức Giêsu bị kết án

stations2-s1Philatô đã giao Đức Giêsu cho người ta đóng đinh vì ông sợ nhiều điều. Sợ mất chức tổng trấn, sợ không được coi là “bạn của Hoàng đế”. Chức quyền, bổng lộc, áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo: tất cả đè nặng trên ông, khiến ông không dám làm điều lẽ ra ông phải làm. Ông không dám tha bổng cho một người vô tội.

Chúng ta cũng sợ nhiều điều như Philatô, nên đôi khi chúng ta cũng rửa tay, phủi tay, không dám nhận trách nhiệm. Bởi vậy, thế giới này vẫn còn biết bao nạn nhân của bất công và dối trá.

Xin cho chúng con biết yêu chuộng sự thật, can đảm làm chứng cho sự thật với rất nhiều tình yêu, ở mọi nơi, trong mọi lúc, dù nói sự thật có thể làm chúng con chịu mất mát, thiệt thòi.

Nhưng xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa, vui lòng chịu đựng những bất công nho nhỏ hàng ngày, từ phía những người sống gần bên.

 

XIN GIỮ CON

1 Xin giữ con, để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con, dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Người.

ĐK. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến đấu, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.

2 Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con, khiêm cung về với Ngài.

Chặng 1: Đức Giêsu bị kết án  

Chặng 2: Đức Giêsu vác thánh giá

Chặng 3: Đức Giêsu ngã lần thứ nhất 

Chặng 4: Đức Giêsu gặp Đức Mẹ

Chặng 5: Đức Giêsu được ông Simon giúp đỡ

Chặng 6: Đức Giêsu gặp bà Vêrônica 

Chặng 7: Đức Giêsu ngã lần thứ hai

Chặng 8: Đức Giêsu gặp các phụ nữ ở Giêrusalem

Chặng 9: Đức Giêsu ngã lần thứ ba

Chặng 10: Đức Giêsu bị lột áo

Chăng 11: Đức Giêsu chịu đóng đinh

Chặng 12: Đức Giêsu chết trên thánh giá

Chặng 13: Đức Giêsu được hạ xác xuống

Chặng 14: Đức Giêsu được chôn táng trong mộ

Chặng 15: Đức Giêsu phục sinh

 Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 17-03-2023 (Mc 12, 28b-34) Thấy Đức Giê-su đối …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *