Chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ thiêng liêng theo hình thức online

 

Hướng dẫn ngắn cho người điều phối và các tham dự viên

(Dựa theo tài liệu Online Spiritual Conversation – Service for Discernment in Common)

 

Chun b trước khi bước vào buổi chia s Lời Chúa hoặc chia sẻ thiêng liêng

            Có thể sử dụng phần mềm Zoom, Skype hoặc Microsoft tùy nhu cầu người dùng. Các thành viên quản trị dành vài phút để làm quen với phần mềm và gởi đường link tham gia cho các tham dự viên. Tổng số thành viên tham gia thích hợp cho một cuộc chia sẻ Lời Chúa hoặc chia sẻ thiêng liêng là khoảng 8 – 10 người.

            Nếu các tham dự viên sống ở những nơi khác nhau và khác múi giờ, hãy đảm bảo ấn định một giờ chung mà các thành viên có thể cùng tham gia. Hãy làm rõ mục đích của buổi chia sẻ Lời Chúa hoặc chia sẻ thiêng liêng. Đây là những gợi ý cụ thể:

 • Chia sẻ kinh nghiệm chung về sự hiện diện của Đức Kitô ngang qua một đoạn Kinh Thánh cụ thể mà mọi người đã cầu nguyện trướ
 • Nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa và những hành động của Ngài trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như trong đời sống của cộng đồng mình đang sống. Đồng thời ý thức về sức mạnh khi cùng được hiện diện với nhau trong Chúa dẫu cho đang phải xa cách nhau về mặt địa lý.
 • Hướng nhóm đến một câu hỏi cụ thể mà mọi người trong nhóm đang phải đối diện và bắt đầu cùng nhau lắng nghe tiếng nói của Thần Khí đang dẫn dắt nhóm.

Tất nhiên có rất nhiều ví dụ gợi ý trong việc chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ thiêng liêng và cách chung nên áp dụng linh hoạt các hình thức khác nhau cho các bối cảnh khác nhau, điều này phụ thuộc vào nhu cầu và hình thức của từng nhóm riêng biệt. Những chỉ dẫn về Nhận Định Chung sẽ rất giúp ích trong tiến độ thực hành chia sẻ trong nhóm của bạn.

Chất lượng của những buổi chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ thiêng liêng sẽ được tăng tiến nếu yêu cầu mỗi thành viên chuẩn bị trước bản viết tay những chia sẻ, đóng góp của mình.

Khi bt đầu buổi Chia S Thiêng Liêng hoặc Chia Sẻ Lời Chúa

      Đầu tiên, bạn hãy mời các tham dự viên giữ thinh lặng trong khi chờ bắt đầu giờ chia sẻ thiêng liêng hoặc gợi mở một câu hỏi, một vấn đề nào đó để các tham dự viên có được bầu khí tĩnh lặng trước khi chia sẻ. Khi mọi người đã tham gia đầy đủ và sẵn sàng, hãy nhắc lại mục đích của buổi chia sẻ thiêng liêng hoặc chia sẻ Lời Chúa như đã nói trong phn chun b. Tiếp đến hãy giới thiệu cho mọi người biết tiến trình của buổi chia sẻ:

      Người điều phối sẽ hướng dẫn nhóm trong buổi chia sẻ và sẽ lần lượt mời các tham dự viên chia sẻ theo thứ tự (thứ tự này có thể không theo tên trong bảng chữ cái alphabet, nhưng theo thứ tự tham gia vào phòng chat lúc ban đầu). Ví dụ người điều phối sẽ thông báo: “Chúng ta sẽ bắt đầu với Ngân, sau đó đến Thương, rồi đến Vinh…” chủ đích là cho mọi người đều biết là họ được mời để chia sẻ. Lưu ý là chỉ một tham dự viên được mời chia sẻ nói mà thôi, các tham dự viên còn lại sẽ vẫn giữ chế độ “im lặng”.

      Mỗi tham dự viên chia sẻ tối đa 1 – 2 phút (vì chia sẻ dưới hình thức online nên sẽ rất khó giữ sự tập trung của người khác nếu chia sẻ quá dài). Người điều phối chú ý tế nhị ra một dấu diệu nào đó để báo cho người chia sẻ biết là thời gian sắp hết, đồng thời phải đảm bảo rằng mọi người đều có khoảng thời gian chia sẻ công bằng như nhau.

      Những tham dự viên được khuyến khích chia sẻ những kinh nghiệm cá vị của mình chứ không phải là những suy luận tổng quát, chung chung. Một cách chắc chắn để biết mình đang chia sẻ kinh nghiệm cá vị là bắt đầu với câu: “tôi cm thy…”, “nhng điu này đến vi tôi…”, “tôi kinh nghim được rng…”

      Bởi vì mục đích của việc chia sẻ thiêng liêng là cùng cảm nhận những điều được gợi hứng rất khác nhau từ kinh nghiệm thiêng liêng của người khác, cho nên các tham dự viên sẽ không hỏi hoặc thắc mắc hay nói về kinh nghiệm của mình đang khi thành viên khác đang chia sẻ. Những tham dự viên chưa sẵn sàng chia sẻ có thể tiếp tục giữ thinh lặng và ra dấu rằng mình chưa sẵn sàng để thông tin đến cho mọi người trong nhóm.

      Điều phối viên luôn nhắc nhở các tham dự viên chú tâm vào những chuyển động thiêng liêng đang xảy đến với mình và trong nhóm chia sẻ, những điều được gợi hứng khi nghe các thành viên khác chia sẻ. Điều này đòi hỏi một sự tập trung, chú ý và tôn trọng các thành viên khác khi họ đang chia sẻ.

Tiến trình ca mt buộc Chia S Thiêng Liêng hoặc Chia Sẻ Lời Chúa

      Hãy bắt đầu bằng việc cho mọi người giới thiệu mình với tất cả các thành viên khác để họ cảm thấy thoải mái khi hin din trong nhóm (nên giới thiệu ngắn gọn), điều này đồng thời cũng giúp mọi người đi vào và có một tâm thế nào đó khi chia sẻ. Việc dẫn nhập này sẽ khiến các tham dự viên thoải mái hơn để họ không còn cảm thấy bị đặt ngoài cuộc chia sẻ thiêng liêng.

 • Bước I: Chia s v nhng soi sáng mình nhn được trong cu nguyn
  • Người điều phối mời các tham dự viên chia sẻ về những điều họ đã chuẩn bị trướ Các tham dự viên lần lượt chia sẻ theo trật tự đã được quy định ban đầu. Sau khi tất cả tham dự viên đã chia sẻ, người điều phối mời các tham dự viên thinh lặng khoảng vài phút để suy gẫm và phản tỉnh về những điều được đánh động nhiều nhất khi đã lắng nghe mọi người chia sẻ.
 • Bước II: Chia s v điu mà mình được đánh động nht khi lng nghe các thành viên khác chia s vòng I
  • Tiến trình như vòng I, người điều phối viên mời các tham dự viên chia sẻ về những điều mình được đánh động nhiều nhất trong vòng I.
  • Xin nhắc lại, hãy chia sẻ dưới góc độ kinh nghiệm cá vị của bản thân: Điu đánh động tôi nhiu nht là…” Sau khi tất cả tham dự viên đã chia sẻ, cùng dừng lại trong khoảng vài phút để phản tỉnh, suy nghĩ về những điểm chung và nổi bật trong vòng chia sẻ này.
 • Bước III: Chia s v nhng đim chung và ni bt mà nhóm đã chia s hoc v nhng ơn lành mà nhóm đã nhn được trong gi chia s
  • Ở vòng này, người điều phối sẽ mời các tham dự viên chia sẻ về những điều họ đã cùng được đánh động, những điểm chung nhất, những tư tưởng lặp đi lặp lại trong nhóm chia sẻ…
  • Sau đó kết thúc bằng một lời nguyện ngắn tạ ơn Chúa đã ban cho khoảng thời gian chia sẻ thiêng liêng quý báu.

lược dịch J.Bosco Nhật Tài S.J.

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *