Giới thiệu về Gia đình I-nhã, Dòng Tên Việt Nam

Một sinh hoạt của gia đình I-nhã năm 2012

Gia đình I-nhã đã hình thành ở Việt Nam khởi từ năm 2008, được tháp nhập vào Văn Phòng Phát Triển (VPPT) của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, ngay từ khi Văn Phòng này được Dòng Tên Trung Ương tại Rôma chính thức thành lập năm 2012. Văn phòng này tại Tỉnh Dòng Tên Việt Nam do Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J. làm Giám Đốc, đã được Cha Giám Tỉnh Giuse PhạmThanh Liêm, S.J. bổ nhiệm cùng với hai Linh Mục phụ tá là Lm Tôma Vũ Quang Trung,S.J. và Lm Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, S.J. và một thành viên của văn phòng là thầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn, S.J. Nhiệm kỳ của VPPT mỗi tỉnh dòng là 3 năm, có thể được tái bổ nhiệm nhiều lần.

P1060710

Văn Phòng này là cánh tay nối dài của Tỉnh Dòng với tất cả những ai muốn hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho Dòng Tên trong việc phát triển ƠN GỌI DÒNG TÊN, cũng như muốn tham dự vào SỨ VỤ DÒNG TÊN, trong nước cũng như ngoài nước. Sự nối kết này sẽ làm tăng thêm sức mạnh của mỗi Tỉnh Dòng, nhất là trong hoàn cảnh toàn cầu hóa hiện tại, vì có nhiều nhu cầu rộng lớn của việc tông đồ cũng như việc huấn luyện các nhân sự cho cánh đồng truyền giáo, mà tự thân nhà Dòng không thể chu toàn được, nếu không có sự góp sức của các thân hữu và cộng đoàn dân Chúa. Mục tiêu của Dòng Tên là: đi khắp nơi trên thế giới, để mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân, và GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN.

Theo tinh thần trên, qui chế của Gia Đình I-nhã được xác định theo các điều khoản sau đây:

[1]   Trước hết, Gia Đình I-nhã qui tụ những thành viên trong nước hay ngoài nước, yêu mến Linh Đạo I-Nhã và khao khát được Dòng Tên giúp đỡ sống đời sống thiêng liêng theo Linh Đạo này. Họ là những người có mối tương quan thân thiết với anh em Dòng Tên, yêu thích lối sống và cách thức phục vụ của Dòng Tên và muốn hỗ trợ việc phát triển Dòng Tên.

[2]   Nhằm đạt được các mục tiêu đã nêu lên trong khoản [1] trên đây, các thành viên điều hành của Gia Đình I-nhã phải lên kế hoạch hàng năm, để phục vụ nhu cầu thiêng liêng cho các thành viên của mình, như việc giúp giảng Linh Thao, mở các lớp học hỏi Kinh Thánh hay đào sâu đời sống Đức Tin, với nhiều hình thức khác nhau, tùy theo ước muốn và nhu cầu của từng địa phương.

[3]   Qua những công việc phục vụ như đã nói trong khoản [2], tỉnh Dòng Tên Việt Nam sẽ trở nên người bạn đồng hành với anh chị em xa gần và giúp anh chị em tham gia vào Sứ Vụ Tông Đồ của Dòng. Khi trở nên những thân hữu của Dòng Tên Việt Nam qua việc tham gia SỨ VỤ TÔNG ĐỒ của Tỉnh Dòng, họ giúp Dòng Tên Việt Nam phát triển nhanh chóng hơn, trước hết qua lời cầu nguyện và sau đó, nếu có thể được, sự hỗ trợ vật chất, để Dòng Tên có thể đóng góp tối đa phần mình trong việc PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA và phục vụ Hội Thánh cùng với anh chị em đồng loại.

[4]   Theo lời mời gọi của Tổng Hội Dòng Tên 35, các Giêsu-hữu còn phải sẵn sàng dấn thân vào các biên cương mới của cộng đồng nhân loại. Tính cách quốc tế này thúc đấy các Giêsu-hữu Việt Nam cần có mặt ở bất cứ nơi nào người Việt Nam cần đến. Trong lãnh vực truyền giáo là sứ mạng chính của Dòng, Dòng Tên rất cần đến sự trợ giúp của các thành viên Gia Đình I-nhã, trong nước cũng như ở nước ngoài, để họ tích cực giúp đỡ Dòng Tên trong sứ mạng quan trọng này.

[5]   Riêng tại Việt Nam, VPPT mời gọi các thành viên của Gia Đình I-nhã tại Việt Nam tham gia vào các công việc của Tỉnh Dòng, qua các sinh hoạt cụ thể của Dòng Tên Việt Nam nơi các cộng đoàn Dòng Tên có mặt hiện tại trong ba miền đất nước, nhằm giúp cho tỉnh Dòng Tên Việt Nam hoàn thành tốt sứ vụ của mình CHO VINH DANH CHÚA HƠN.

[6]    Một cách cụ thể, Gia Đình I-nhã được phân chia thành 2 nhóm thành viên: thành viên CẦU NGUYỆN và thành viên ÂN NHÂN. Việc tham gia vào Gia Đình I-nhã với tư cách là thành viên cầu nguyện đã là niềm an ủi lớn lao cho Dòng Tên Việt Nam. Nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện của các thành viên này, Dòng Tên mới có thể đứng vững trong mọi sứ vụ và làm cho Dòng Tên được phát triển. Thành viên ân nhân, ngoài việc cầu nguyện, còn đóng góp trực tiếp các phương tiện vật chất cho các sứ vụ của Dòng Tên (QUĨ TÔNG ĐỒ), cũng như việc đào tạo người cho các sứ vụ ấy (QUĨ HỖ TRỢ ƠN GỌI). Tỉnh Dòng Tên Việt Nam hiện nay đang thực hiện nhiều sứ vụ trong công cuộc Rao Giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, không những tại Việt Nam, mà còn tham gia vào các sứ vụ của Dòng Tên tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương nữa. Theo qui chế mới của Dòng Tên thế giới, Dòng Tên Việt Nam hiện đang gửi người đến các quốc gia thuộc vùng châu Á-Thái Bình Dương trong các sứ vụ chung của Toàn Dòng, như hiện có tại Đông Timor, Lào và Đài Loan.

[7]     Các ÂN NHÂN của Dòng Tên, cũng như các THÀNH VIÊN của Gia Đình I-nhã đều được các linh mục trong Dòng Tên trên toàn thế giới DÂNG LỄ và HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN theo ý chỉ hàng tháng. (số linh mục toàn Dòng thời điểm tháng 8-2013 hiện nay là 12.526 vị. và số Giêsu- hữu không linh mục của toàn Dòng là 5.653 anh em). Thói quen này đã có từ lâu đời trong Dòng Tên.

[8]     Hằng năm, tỉnh Dòng Tên Việt Nam có chương trình tổ chức các khoá Linh Thao dành cho mọi thành viên của Gia Đình I-nhã ở khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động mục vụ, thiêng liêng và tu đức (Các khóa học hỏi hay các khóa Linh Thao) của các Tu Sĩ Linh Muc Dòng Tên Việt Nam dù trong nước hay ở nước ngoài, sẽ thống nhất như là SỨ VỤ của Dòng. Riêng tại Việt Nam, ngoài các KHÓA HỌC sẽ có những buổi tĩnh tâm định kỳ, mùa Vọng, mùa Chay, hoặc các SINH HOẠT KHÁC của Tỉnh Dòng. Mọi thành viên gia đình I- nhã tại Việt Nam thường được mời gọi THAM DỰ với tỉnh Dòng qua những biến cố vui, buồn của Tỉnh, như trong một Đại Gia Đình của Thánh Tổ I- nhã.

[9]   Hiện tại, Gia Đình I-nhã là một đơn vị có số lượng thành viên đông đảo nhất của tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Mỗi thành viên của Gia Đình I-nhã sẽ cùng với các Giêsu-hữu làm bùng lên ngọn lửa mà Tổng Hội 35 của Dòng Tên đã thắp sáng.

Ad Majorem Dei Gloriam Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn

http://www.dongten.net

————–

ĐÔI NÉT VỀ DÒNG TÊN VIỆT NAM

I. Tôn chỉ hoạt động của Dòng Tên

[1 ] Trung thành phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.

[2]   Bảo vệ và truyền bá Đức Tin qua việc giáo huấn, rao giảng Lời Chúa bằng nhiều hình thức.

[3]   Giảng linh thao; dạy giáo lý cho trẻ em và cho những người ít học.

[4]  Đồng hành với những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và cổ võ việc thăng tiến công bình xã hội.

[5]   Tham gia vào các hoạt động tông đồ trí thức của Giáo Hội Việt Nam.

Trong cánh đồng truyền giáo bao la tại Việt Nam hiện nay, các tu sĩ Dòng Tên hiện đang hoạt động trong các lãnh vực sau đây:

II. Hoạt động hiện nay của Dòng Tên tại Việt Nam

[1]   Hoạt động mục vụ tại 5 họ đạo: Thiên Thần, Hiển Linh (TP.HCM), Tạo Tác (Đà Lạt), Hoa Lư (Pleiku). Ngọc Mạch (Hà Nội)

[2]  Dạy học, làm Linh hướng, giảng Linh Thao cho các chủng sinh và tu sĩ tại các giáo phận khắp nước.

[3]   Huấn luyện đức tin cho tu sĩ và giáo dân qua việc đào tạo giáo lý viên, đồng hành thiêng liêng cho các sinh viên đại học và tổ chức những buổi tĩnh tâm cho họ vào các kỳ nghỉ hè. Việc giảng dạy thần học cho tu sĩ và giáo dân cũng nằm trong chương trình Huấn Luyện Đức Tin này.

[4]     Truyền giáo qua việc dạy nghề cho người nghèo và thăng tiến đời sống người dân vùng sâu, vùng xa và miền núi; tham gia các sứ vụ truyền giáo tại các quốc gia Vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện nay xã hội Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và mở cửa để hòa mình vào cộng đồng quốc tế trong mọi lãnh vực. Các tu sĩ Dòng Tên tại

Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho những sứ vụ đòi hỏi nhiều khả năng và thử thách trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội và cánh đồng truyền giáo bao la tại Việt Nam và vùng Châu Á- Thái Bình Dương.

III. Số tu sĩ Dòng Tên Việt Nam hiện nay

Các tu sĩ Dòng Tên đang sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của hàng triệu con người đang khao khát tìm về Chân – Thiện – Mỹ trong sứ mạng giáo dục liên quan đến công việc Tông Đồ Trí Thức.

Năm 2013, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam có 197 Giêsu-hữu người Việt (47 linh mục, 99 học viên, 18 tu huynh, và 33 tập sinh) sống trong 13 cộng đoàn: Có 7 cộng đoàn tại Tp HCM, và các cộng đoàn khác tại Đồng Nai, Bình Phước, Đà Lạt, Hà Nội, Gia Lai, Đà Nẵng. Các Giêsu-hữu Việt Nam tương đối còn rất trẻ với tuổi trung bình khoảng 37. Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu ơn gọi Dòng Tên. Hiện đang có khoảng 150 ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi, chuẩn bị để được nhận vào nhà Tập.

Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành luôn xuống ơn dồi dào cho Quý Ân Nhân đã và đang tiếp tục giúp đỡ Dòng Tên nhỏ bé của Chúa trong việc chu toàn sứ mạng đầy khó khăn và thử thách này.

PHIẾU_THÔNG_TIN_Ở_AUSTRALIA VÀ USA

Kiểm tra tương tự

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *