[Hạnh các Thánh]: 10-11 Thánh Giáo hoàng Lêô Cả
Tiến Sĩ Hội Thánh  
(400-461)

Ý thức được tầm quan trọng của vị Giám Mục Rôma, và của Giáo Hội lữ hành như dấu chỉ sự hiện diện của Ðức Kitô trong trần thế, Thánh Lêo Cả đã hết sức tận tụy trong vai trò của một giáo hoàng.
Sinh năm 400 tại Tuscany, nước Ý. Ngài là đại phó tế và phụ tá của giáo đoàn Roma, một chức vụ quan trọng đại diện Đức Thánh Cha trong các công việc hành chánh… Ðược chọn làm Giáo Hoàng thứ 45 kế vị Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 9 năm 440, ngài làm việc không ngừng, hướng dẫn các giám mục dưới quyền như “những người ngang hàng về quyền bính cũng như sự yếu đuối con người.”
Thánh Lêô I nổi tiếng là một trong các giáo hoàng giỏi về quản trị trong thời Giáo Hội xưa. Sự nghiệp của ngài được chia ra làm bốn lãnh vực chính, chứng tỏ ngài có cái nhìn chính xác về trách nhiệm tổng quát của một giáo hoàng đối với đàn chiên của Ðức Kitô. Thứ nhất, ngài kiên trì chống với bè rối Pelagian, Manichae và các bè rối khác, ngoài ra ngài cũng áp đặt các quy luật để duy trì sự chân thực của đức tin Kitô Giáo. Lãnh vực thứ hai mà ngài lưu tâm là sự mâu thuẫn với Giáo Hội Ðông Phương về bản tính của Ðức Kitô mà ngài đã giải quyết bằng thư từ. Thứ ba, với đức tin mạnh mẽ, ngài còn lãnh đạo Rôma chống lại sự tấn công của quân man rợ, xứng đáng với vai trò bảo vệ hòa bình.
Ngài triệu tập Công Đồng Chung năm 541 tại Chalcedone với sự tham dự của hơn 630 Giám Mục để công bố về giáo lý song tính của Chúa Kitô.
Sự  nghiệp của Thánh Lêô I luôn được đề cao trong ba lãnh vực này. Ngoài ra, sự thánh thiện của ngài dựa trên nền tảng tinh thần sâu xa mà qua đó ngài thi hành công tác mục vụ cho đoàn chiên là lãnh vực thứ tư mà ngài hằng lưu tâm. Ngài nổi tiếng về những bài giảng thật sâu xắc. Là một khí cụ mời gọi mọi người nên thánh, được thấm nhuần Phúc Âm và luôn ý thức đến Giáo Hội, Thánh Lêô I đã đáp ứng được những nhu cầu tinh thần của tín hữu thời ấy.
Ngài từ trần ngày 11 tháng 4 năm 461 tại Roma, để lại nhiều văn bản và thư từ có giá trị lịch sử. Cùng với Đức Gregory I, ngài được lịch sử gọi là Giáo Hoàng Cả vì có công lớn trong việc giữ gìn sự hợp nhất trong Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng Benedictus XIV đã tuyên xưng Thánh Giáo Hoàng Leo I là Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 15 tháng 10 năm 1754.
Lời Bàn
Khi có những chỉ trích về cơ cấu Giáo Hội, thì chúng ta cũng được nghe nói rằng các giám mục, linh mục – có thể nói, tất cả chúng ta – đã quá bận tâm với kiểu cách hành chánh theo thói đời. Ðức Giáo Hoàng Lêô là gương mẫu của một người quản trị biết dùng tài năng của ngài trong các lãnh vực mà cơ cấu và tinh thần không thể tách biệt: đó là vấn đề giáo lý, công việc mục vụ và sự hài hòa. Ngài tránh cảnh “đi trên mây,” sống mà không có thân xác, nhưng ngài cũng như tránh cảnh “quá thực tế,” chỉ lo cho những sự bề ngoài.

Kiểm tra tương tự

Đức kiên nhẫn của các vị thánh

Hầu hết chúng ta đều cần thăng tiến trong sự kiên nhẫn, nhưng phần nhiều …

Cách các thánh chữa lành tình bạn bị tổn thương

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *