Lạy Chúa, Con Đây! (127)

(Cầu nguyện với 1 Sam 3)

Lạy Chúa,
lời con nguyện là lời kinh trong đêm
khi con chừng như đã nghe tiếng gọi
nhưng chưa biết ai gọi con,
chưa biết tiếng gọi ấy sẽ đẩy đời mình về đâu.
Tiếng gọi vang lên giữa lòng con
tựa ngôn ngữ của một ước mơ thẳm sâu kỳ diệu.

Như Samuen, con đã đáp lời
ngay từ khi con còn ngu ngơ chưa biết gì,
khi lòng mình còn nhiều băn khoăn bối rối
khi con còn chưa có khả năng nhận ra Chúa.
Chỉ đơn giản nghe lòng mình thôi thúc, thế là con đi…

Con bước đi bằng tất cả sự hăng say
và bầu nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ.
Con luôn thấy mình có dư nhiệt tâm và sốt sắng
nhưng lại thiếu sự chắc chắn và khôn ngoan,
thiếu cả tương quan gần vũi và cái vị với Chúa.
Con thấy con đường trước mắt đẹp quá đẹp,
nhưng chưa biết mình sẽ đi được đến đâu…

Lạy Chúa,
trên hành trình vươn đến ước mơ đời mình,
con biết con luôn cần đến Chúa
và cần những người hướng dẫn khôn ngoan.
Xin giúp con luôn giữ được sức bật,
sự nhiệt tâm và lòng khao khát của tuổi trẻ.
Cũng xin giúp con giữ được sự nhu thuận,
luôn dám phó đời mình để được Chúa dẫn đi.

Chúa đã gọi con giữa đêm trường
trong Đền Thánh, với ngọn đèn của Chúa.
Xin thắp đời con như ánh nến trong đêm
để con được làm người phục vụ trung tín,
dám đốt đời mình để cho đi ánh sáng
dám dâng hiến tuổi xuân và cả cuộc đời
để phụng sự chỉ mình Chúa mà thôi.
Xin đồng hành và dạy dỗ con luôn mãi
để con được lớn lên từng ngày
trong không ngoan và ân nghĩa với Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *