Lạy Chúa, Con Đây! (130)

(Cầu nguyện với Am 7,14-15)

Lạy Chúa,
con không hiểu tại sao Chúa chọn con
khi con thấy mình chẳng có gì xuất sắc.
Cả ý định từ bỏ đời mình để bước theo Chúa,
đã từng nhập nhằng miễn cưỡng trong con.
Như ngôn sứ A-mốt, người bị Chúa chộp lấy
và bắt đi làm ngôn sứ cho Chúa,
con thấy con cũng là người bị chộp giữ
bởi một ý định mầu nhiệm vượt quá sức con.

Chúa gởi con đến những nơi xa lạ,
người ta xa lạ với con, và cả với Chúa.
Chúa bảo con sống và làm người rao giảng
những điều không phải ai cũng muốn nghe.
Làm ngôn sứ và tôi trung của Chúa
con trở thành trò cười cho người ta
trở thành cái bia để người ta chống đối và kết án.

Lạy Chúa,
con chỉ là một kẻ tầm thường được gọi.
Nếu chỉ bằng những lời của riêng con,
con chẳng có chi để nói, để loan báo, để rao giảng.
Nếu chỉ bằng tài đức của riêng con,
con chẳng có gì để có thể chinh phục người khác.
Nhưng Chúa đã chộp giữ con,
và luyện con nên như khí cụ trong tay Chúa.
Chúa đã sai con đi, đưa con vào hành trình sứ mạng,
để qua môi miệng con, Lời của Chúa được vang lên.

Xin giúp con hoàn thành sứ mạng
và sống hạnh phúc trong ơn gọi của mình
nhờ lòng yêu mến Chúa
nhờ xác tín rằng con thuộc về Chúa.
Xin dạy con biết rao giảng về Chúa
không phải bằng sức mạnh và sự khôn ngoan
nhưng bằng chính sự tuân phục và nhu thuận,
không phải bằng lời lẽ hay ho và thuyết phục
nhưng bằng chứng tá của một người theo Chúa.

Xin làm nở hoa trên những nẻo đường sỏi đá
và Lời của Chúa vang lên trên khắp cõi địa cầu.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *