Lạy Chúa, Con Đây! (28)

Lạy Chúa,
con là một tu sĩ hoạt động giữa đời
cuộc sống của con thường không được bảo bọc
trong khuôn viên của những bức tường tu viện,
sự thánh hóa bản thân của con
cũng không được đỡ nâng và đảm bảo
từ bộ áo dòng như bảo chứng của đời tu

Con tập sống và cầu nguyện mỗi ngày
không chỉ trong nhà thờ, trước nhà tạm
nhưng cả ngoài đường phố và giữa lòng cuộc sống.
Con gặp Chúa không chỉ trong Thánh Lễ
nhưng còn trong những cảnh đời lầm than vất vưởng
nơi những người nghèo khổ bệnh tật
nơi những cái bắt tay xiết chặt của anh chị em
nơi những ánh mắt cảm thông và chia sẻ

Lạy Chúa,
khi tu viện của con chính là cả thế giới này
và luật Dòng trở thành luật sống
được ghi khắc trong tim con,
thì con có thể bước vào giữa lòng đời
và biến cuộc đời thành một tu viện,
nơi đó con cầu nguyện và con gặp gỡ
con phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Cuộc sống giữa đời cho con nhiều thử thách
nhưng cũng gởi đến nhiều cơ hội lớn lao.
Xin Chúa luôn là nguồn sống sâu thẳm trong con,
để cùng với Chúa con dấn thân,
cùng với Chúa con dâng hiến lễ
trên bàn thờ cuộc sống mỗi ngày.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

NHÂN TÌNH TRỜI

  Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng, Hỏi thế nhân có điều gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *