Mến Yêu Hằng Ngày – Tìm Kiếm Chúa


Thứ 2, 27-04-2020 (Ga 6, 22-29)

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

SUY NIỆM

Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6, 26-27).

Trích đoạn tin mừng hôm nay đi thẳng vào trọng tâm của những thứ mà ta cần nhất trong cuộc sống. Chúng ta đang làm việc vì điều gì? Chúng ta đang cần mẫn làm việc vì những của cải mau hư mất và chỉ làm hời hợt vì ‘những lương thực trường tồn cho sự sống đời đời’ chăng? Hay ngược lại như vậy?

Vì một vài lý do mà có thể chúng ta dễ dàng trở nên ám ảnh với việc lao động cho “những của cải” trên trần gian này. Trong đoạn tin mừng trên, dân chúng đang tìm kiếm Chúa Giê-su bởi lẽ trước đó 1 ngày, Ngài đã hóa bánh cho họ ăn no nê và hôm nay họ lại đói khát trở lại. Thật vậy, tất cả họ chỉ đang tìm kiếm thức ăn mà thôi. Chúa Giê-su nhẹ nhàng quở trách họ và coi đó như là một cơ hội tốt để chỉ ra mục đích thật sự mà mỗi người trong họ đang đi tìm kiếm Ngài. Lý do chính ở đây là Ngài muốn trao ban của ăn tinh thần, đó chính là sự sống đời đời. Vậy của ăn mà Chúa Giê-su đang mong muốn bạn tìm kiếm là gì? Đó cũng chính là câu hỏi mà bạn phải để chính Thiên Chúa trả lời nơi sâu thẳm trái tim bạn.

Hai câu hỏi mấu chốt bạn nên suy nghĩ cân nhắc dưới đây và hãy để Ngài giải đáp giúp bạn.

Thứ nhất “trong cuộc sống, tôi mong muốn những điều gì?” hãy dành thời gian suy nghĩ về câu hỏi này và cố gắng trung thực để trả lời nó. Bạn muốn điều gì? Mong muốn lớn nhất nơi con tim bạn là gì? Nếu bạn thành thật với chính mình khi đối diện với những mong muốn của bản thân, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng bản thân mình đang có một vài hoặc thậm chí rất nhiều những ham muốn, những thứ mà không phải phát xuất chính từ nơi Thiên Chúa. Trước hết hãy cố gắng nhìn nhận ra những ham muốn đó để tìm ra cho bằng được thực chất đâu mới là lương thực mà Chúa Giê-su muốn trao ban cho bạn.

 “Bạn có đang tìm kiếm Chúa Giê-su vì một lý do tốt đẹp nào đó không?” đây cũng chính là câu hỏi mấu chốt thứ hai. Thật vậy, khi chúng ta đau ốm chúng ta liền tìm đến với một bác sĩ để chữa trị. Khi một đứa trẻ bị đau, ngay lập tức nó chạy lại bên bố mẹ để được an ủi. Điều đó thật hợp lý. Chúng ta cũng hành động tương tự như vậy. Khi chúng ta lạc lối hay cảm thấy rối bời, chúng ta thường đến với Chúa để xin giải đáp và giúp đỡ. Thế nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu sau tất cả chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa không đơn thuần chỉ vì sự chữa lành hay ơn an ủi, mà thay vào đó chúng ta đi tìm Thiên Chúa bằng chính TÌNH YÊU. Chúng ta kiếm tìm Thiên Chúa vì chúng ta yêu mến Ngài và yêu mến trên hết mọi sự.

Phản tỉnh: hãy suy ngẫm về những khát vọng của bạn trong việc tìm kiếm Chúa Giê-su và cả những lương thực nữa. Khi bạn bắt đầu có thể tìm ra Chúa Giê-su đơn giản bởi vì bạn yêu mến Ngài và mong muốn yêu mến Ngài lớn hơn hết thảy, chính lúc đó bạn đang đi trên đúng con đường và đang khi bước chân trên con đường đó, bạn sẽ cảm nhận được rằng nó chính là con đường đầy ắp những niềm vui và sự hạnh phúc.

Xin giúp con kiếm tìm Ngài!  Lạy Chúa, giúp con biết tìm kiếm Ngài khi con cần sự trợ giúp và ơn chữa lành. Nhưng hơn thế nữa xin giúp con tìm được Ngài bằng chính tình yêu, xin giúp con yêu mến Ngài nhiều hơn nữa. Lạy Chúa Giê-su con tín thác vào Chúa. Amen

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/10—third-week-of-easter/

Seeking Jesus

Monday of the Third Week of Easter

 

Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you.” John 6:26-27

This Scripture goes straight to the heart of our priorities in life.  What are you working for?  Are you working hard for the “food that perishes” and only working slightly for the “food that endures for eternal life?”  Or vice versa?

For some reason, we can easily become obsessed with working for the “things” of this world.  In the passage above, people were looking for Jesus because He had fed them the day before and they were hungry again.  They were looking for food, literally.  Jesus gently rebukes them, taking this as an opportunity to point out the real reason they should be seeking Him.  The real reason is that He wants to provide the spiritual food of eternal life.  What is the food Jesus wants you to seek?  That’s a question you must let our Lord answer in your heart.

There are two key questions we should ponder here so as to let Him answer us.  First, “What do I want in life?”  Spend time with that.  Spend time all by yourself and try to be honest with this question.  What do you want?  What is your heart’s desire?  If you are honest and if you let yourself face your desires you will most likely find that you have some desires, or even many, that are not put in your heart by Christ.  Recognizing what these desires are is the first step to discovering what the true food is that Jesus wants to give you.

The second key question is this: “Are you seeking Jesus for the right reason?”  When we are sick we seek a doctor for a cure.  When a child is hurt, this child often runs to a parent for comfort.  This is OK.  We do the same.  When we are lost and confused we often turn to God for answers and help.  But, ideally, we will eventually seek God for more than just healing or comfort.  We will ultimately seek God for the reason of love.  We will seek Him simply because we love Him and want to love Him all the more. 

Reflect, today, upon your desire to seek Jesus, or lack thereof.  When you can begin to seek out Jesus simply because you love Him and want to love Him more, you are on the right road.  And as you walk down that road, you find it is a road of the utmost delight and fulfillment. 

Jesus, help me to seek You.  Help me to seek You for the help and healing I need.  But more than that, help me to seek You out of love.  My Jesus, I do love You.  Help me to love You more.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN3PS: Ôm Lấy Đấng Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh hôm nay tiếp nối những lần hiện ra …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Năm chiếc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *