Ngắm xem cho tỏ tình yêu…

(Đêm Trăng)
girl_lookingat_moon-j95
Khen ai khéo léo thắp lên đèn

Đánh thức trời đêm xoá bóng đen

Toả ánh lung linh vàng suối ngọc

Ngàn sao lấp lánh sáng đua chen

Vườn xa chú dế dăm ba tiếng

Thấp thoáng bên hồ một đoá sen

Bát ngát hồn thơ vương cánh gió

Tình Cha chiếu dọi ánh trăng quen

                                      (Như Thế, S.J.)

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *