Thơ linh thao

Linh Thao.

Con bước xuống xe rồi,
lòng con thấy nao núng.
Sáu ngày ở đây sao?
Chắc con chọn lầm chỗ???


Rồi ngày một bắt đầu,
Tâm trạng lại nao núng,
Con lại phải “nộp” đồ
“Nộp” tiền và “dế” yêu….

Bắt buộc giữ thinh lặng,
khó chịu quá Chúa ơi!
Chỉ muốn thét lên rằng,
Khó quá đi về thôi….
Ngày một và ngày hai,
Ngày ba và ngày bốn,
Con cầu nguyện trong thinh lặng,
Cảm thấy như cơm khô.

Con chẳng gặp được Chúa,
Lại phải ăn cơm khô,
Con nhìn Ngài rồi bảo,
“Cho con SỮA Chúa ơi…”
Tức quá con đi gặp,
Sơ đồng hành của con!
Sơ nhìn con và bảo..
“Hãy tha thứ cho mình”.

Con được ơn THA THỨ
Con hạnh phúc biết bao,
Con đến nói với Ngài
“SỮA của Ngài ngon tuyệt…”
Hôm nay là ngày cuối,
Của sáu ngày Linh Thao
Thêm một ơn hồng phúc
Ơn NÓI tựa chim khuyên….

Giêsu con cảm nhận,
Con chọn đúng chỗ rồi,
Con không đi lầm chỗ,
Con cảm thấy bình an….

Cảm ơn Người đã tặng
Các Thầy và các Soeurs
Để trong tuần Linh Thao,
Hạnh phúc con tròn đầy!!!

Giờ đây phải chia tay,
Các anh và các chị,
Con cầu chúc mọi người
Luôn bình an trong Chúa.
Cả các Thầy và Soeurs
Sẽ luôn được chúc phúc,
Trong tình yêu Giêsu.

 

Tiểu Siêu, thao viên khóa linh thao sinh viên tại dòng Biển Đức Thiên Phước.

Kiểm tra tương tự

“Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con!” – Linh Thao Sinh Viên

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Khi đến …

Nhờ Linh Thao Sinh Viên, con tìm lại được người Cha con đã lãng quên…

  Ba thân mến!  Con vừa trở về phòng sau khi gặp gỡ vị đồng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *