Video: Giới Thiệu Dòng Tên trên thế giới và Việt Nam

Đoạn phim dưới đây xin giới thiệu đến quý khán giả sơ lược Dòng Tên trên thế giới và tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin mừng trên Đất Việt.

Thực hiện: Quốc Tuấn, S.J.

Kiểm tra tương tự

Phút hồi tâm

  Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện tại một họ đạo nhỏ bé xa xôi, …

Ước mơ đời dâng hiến

Đã sống trong cuộc đời, ai lại chẳng có những ước mơ. Có ước mơ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *