3 phút tĩnh tâm: hành động lên tiếng


Trước khi bắt đầu đọc và suy nghĩ những điều giúp tĩnh tâm ngắn gọn dưới đây, bạn hãy ngồi thật thoải mái và thanh thản trong giây lát. Hãy để tâm trí xa rời mọi nỗi bận tâm. Hãy hít thở thật sâu và nhớ lại món quà tuyệt vời là chính sự sống của bạn.

Lời Chúa (Lc 10,2)

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Suy niệm

Như Đức Giê-su đã sai các môn đệ của Ngài đi vào cánh đồng sứ vụ, Ngài cũng sai mỗi người chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta là những thợ gặt. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người, thậm chí là những người sống ngay bên cạnh chúng ta, đang chờ đợi để được lắng nghe Tin Mừng. Cách thức tốt nhất để Tin Mừng được loan báo là chúng ta quan tâm và yêu thương tha nhân.

Câu hỏi phản tỉnh

Mỗi ngày, ai là những người mang hình ảnh Thiên Chúa đến với tôi?

Làm thế nào để tôi loan báo Tin Mừng qua thái độ và các hành động của tôi?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa, Ngài đã khắc ghi lời Ngài trong trái tim con. Xin ban cho con ân sủng để con chia sẻ Tin Mừng của Chúa trong mọi việc con làm.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *