[Radio Ơn Gọi] Bài 13: Tình trạng đóng băng

Kiểm tra tương tự

Ai Tín: Ông Cố Giuse Ngô Quang Trung, thân phụ thầy Giuse Ngô Vũ Bá Phong, SJ

  Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   …

Lạy Chúa! Con như người thợ gặt

Người ta thường nói: Sinh, lão, bệnh, tử như một quy luật tất yếu, một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *